Hakaan tehdyt päivitykset ja korjaukset

Hakaa päivitetään jatkuvasti

ke 1.8.2018

to 16.8.2018

ti 21.8.2018

to 23.8.2018

to 28.8.2018

ti 4.9.2018

ti 12.9.2018

pe 14.9.2018

to 20.9.2018

to 27.9.2018

pe 5.10.2018

ma 15.10.2018

pe 19.10.2018

ke 24.10.2018

ke 15.11.2018

to 22.11.2018

to 29.11.2018

ke 5.12.2018

ti 18.12.2018

to 20.12.2018

ti 18.12.2018

pe 4.1.2019

to 10.1.2019

ti 15.1.2019

to 24.1.2019

ke 6.2.2019

to 21.2.2019

to 21.3.2019

to 28.3.2019

ke 17.4.2019

ke 29.5.2019

pe 12.7.2019

Jat­kos­sa kaik­ki HA­KAan teh­dyt päi­vi­tyk­set nä­ky­vät jo­kai­sel­la si­sään­kir­jaan­tu­neel­la käyt­tä­jäl­lä oi­ke­as­sa ylä­kul­mas­sa oman ni­men alta avau­tu­vas­ta va­li­kos­ta koh­das­ta Päi­vi­tys­his­to­ria.

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018