Tuki

Uuden Hakan tuki

Kaik­ki uu­teen Ha­kaan liit­ty­vät tuki­pyyn­nöt, on­gel­mat ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­set on­nis­tuu lin­kin kaut­ta http://24365.fi/haka­tuki

HAKA - käyt­tä­jän opas17.5.2018