Yli Hyvä Juttu

Revision for “Yli Hyvä Juttu” created on 11.7.2016 / 13:46:54 [Automaattinen tallennus]

OtsikkoSisältöOteRevision Note
Yli Hyvä Juttu
<h1 style="text-align: justify"><span style="color: #005596">Mikä on Yli Hyvä Juttu?</span></h1>
<p style="text-align: justify">Yli Hyvä Juttu -toimintamallin ydinajatuksena on, että nuoriso- ja sosiaalitoimen työntekijät tarjoavat aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa nuorille, joilta puuttuu mielekästä tekemistä.</p>
Yli Hyvä Juttu -toimintamallia hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toiminta on syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Toimintamallia edistetään yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja alueellisten pelastusliittojen kanssa.

Palosuojelurahasto ja sisäasiainministeriö tukevat Yli Hyvä Juttu –toimintamallia.

Hankkeen pilottivaihe toteutettiin vuosina 2007-2008  Oulun ja Pohjanmaan alueilla yhteistyössä pilottikuntien nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa.

<a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/ylihyväjuttutoimintamalli-vaaka.jpg" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-29054 size-full required incolumn" src="https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/ylihyväjuttutoimintamalli-vaaka.jpg" alt="ylihyväjuttutoimintamalli vaaka" width="2400" height="1467" /></a>
<h2 style="text-align: left"><span style="color: #005596">Opettaja, sosiaalityöntekijä, etsivää nuorisotyötä tekevä…</span></h2>
<p style="text-align: justify"><b>Teetkö töitä lasten ja nuorten parissa? Tarjoa lapselle tai nuorelle aktiivisesti harrastukseksi VPK-toimintaa!</b></p>
<p style="text-align: justify">Palokuntanuorisotoiminta tarjoaa syrjäytymisuhan alla eläville lapsille ja nuorille edullisen harrastuksen, jossa voi oppia palomiestaitojen lisäksi monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta. Monilla nuoriso-osastoilla on myös omaa liikuntatoimintaa tai urheilusalivuoroja. Kesäisin palokuntalaiset järjestävät paikallisia, alueellisia ja kansallisia leirejä.</p>
<p style="text-align: justify">Kilpailut ovat näytön paikkoja. Niissä punnitaan tiedot ja taidot. Parhaat suoriutujat voivat päästä edustamaan Suomea jopa kansainvälisiin kisoihin.</p>
<p style="text-align: justify">Palokuntanuorisotoiminta antaa yksinäisille nuorille mahdollisuuden kuulua vertaisryhmään. Yhteisöllisyys on voimaannuttavaa; toiminnassa on selvät säännöt ja rajat. Ohjaajina on sekä miehiä että naisia, jotka antavat lapselle tai nuorelle turvallisen aikuisen mallin. Kontaktin luominen on helpompaa, kun on yhteistä tekemistä.</p>
<p style="text-align: justify">VPK-harrastukseen liittyy oma koulutusjärjestelmä, joka antaa valmiuksia toimia vaara- ja hätätilanteissa. Kursseilla tutustutaan pelastustyöhön sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.</p>
<p style="text-align: justify">Edellytys mallin mukaiselle toiminnalle on, että paikkakunnallasi on nuorisotoimintaa järjestävä palokunta.</p>
<a href="https://haka.spek.fi/haku.asp" target="_blank">Haluatko katsoa, missä toimii sinua lähinnä oleva sopimuspalokunta?</a>
<h2 style="text-align: left"><span style="color: #005596">Mitä Yli Hyvä Juttu tarkoittaa palokunnille?</span></h2>
<p style="text-align: justify">Palokuntatoiminta tarjoaa älyllisiä ja fyysisiä haasteita sekä yhteisöllisen toimintaympäristön. Palokuntien toiminnan turvaamiseksi on palokuntien jäsenmäärän säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi tehtävä toimenpiteitä. Palokuntien on mahdollista sopia oman kunnan alueella Yli Hyvä Juttu toimintamallin yhteistyöstä viranomaisten kanssa yhtenä rekrytointikeinona.</p>
<p style="text-align: justify">Palokuntien tehtävänä on sopia oman alueensa sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja koulujen kanssa yhteisestä toimintamallista. Tämän jälkeen palokuntien tulee laatia esitteitä (valmiit pohjat eri palokuntaosastojen esitteistä löytyy HakaExtrasta) toiminnastaan sekä kirjeitä vanhemmille, mistä palokuntatoiminnassa on kyse.</p>
<p style="text-align: justify">Palokuntien tulee valita yhteyshenkilö, joka toimii palokunnan osalta tiedottajana ja toiminnan koordinaattorina. Palokunta lähettää ohjaajia erilliseen koulutukseen (sisällytetään tulevaisuudessa jokaisen palokuntanuorten ohjaajan koulutukseen), jossa ohjaajat saavat lisätietoja nuorten kanssa toimimisesta sekä vanhempien kohtaamisesta.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=9df48d09-2075-46ce-b3bb-b2388ee50eca" target="_blank">Toimenpiteet alkuun pääsemiseksi -esitys</a></p>
<p style="text-align: justify">Alta löydät materiaalia, joita käydään läpi koulutuksessa:</p>
Kuinka toimia yhteistyön aloittamiseksi
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=777197f1-dc0f-466b-a2bf-64142e1e12ad" target="_blank">Yhteistyomalli julkisen sektorin kanssa nuorten ohjaamiseksi palokuntanuorisotoimintaan.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=f0020284-522f-4ee1-9673-2da6e43c4303" target="_blank">Täytettavä kutsukirje.doc</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Työkaluja ongelmatilanteisiin</p>

<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=ca68c342-3a4e-4728-b784-0612291b3daf" target="_blank">Kuinka puuttua kiusaamiseen.pdf</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Huoli lapsesta</p>

<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=faff035d-1ac1-4a7a-adda-bafda934ca06" target="_blank">Toimintaohje huolta aiheutuvissa tilanteissa.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=7d1ac08b-c19a-46f2-85bf-cca72b4757cc" target="_blank">Huolen puheeksioton ennakointilomake.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=e5284b59-01ba-4603-aa60-e34f68f54aa9" target="_blank">Huolen vyöhykkeistö.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=25f5161d-63cf-4a44-8202-f7c8d4629fc7" target="_blank">Lastensuojeluilmoituksen tekeminen.pdf</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Työkaluja kouluttajalle</p>

<ul style="text-align: justify">
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=38d82d1f-db98-4d37-80cd-103a7e236dc7" target="_blank">Millainen olen kouluttajana.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=a78a2156-318b-4c7b-b4c6-52bdf3bdf87d" target="_blank">Viihtymyssopimus.pdf</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Hyödyllisiä linkkejä:</p>
Brita Somerkosken blogi <em><a href="http://www.pelastustoimi.fi/ajankohtaista/blogi/1/0/brita_somerkoski_mita_on_onni_59183" target="_blank">Mitä on onni?</a></em>

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen blogi <em><a href="http://blogit.turku.fi/vspelastus/yli-hyva-juttu-vpk/#more-1252" target="_blank">Yli Hyvä Juttu</a></em>

<a href="http://www.kidsskills.org/fin/" target="_blank">Muksuoppi
</a>
Loppuraportti  pilottivaiheesta 2009
<a href="http://www.spek.fi/loader.aspx?id=a6ac2057-fe46-4b4f-9f3e-4738b16a33b3" target="_blank">Yli Hyvä Juttu_loppuraportti 19012009 (2).pdf</a>

Opinnäytetyö (2014):<a href="http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/73469/Kellosaari_Tapani.pdf?sequence=1" target="_blank"> Syrjäytymisen ehkäisy nuorisopalokuntatoiminnalla – Yli Hyvä Juttu -toimintamallin arviointi</a>
<h2><span style="color: #005596">Yli Hyvä Juttu nuorten huoltajille</span></h2>
<p style="text-align: justify">Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään toimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Hauskan ja hyödyllisen harrastamisen lisäksi voi tutustua uusiin ystäviin ja mielenkiintoiseen kalustoon.</p>
<p style="text-align: justify">Yli Hyvä Juttu on toimintamalli, jossa kasvatustehtävissä toimivat tarjoavat aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa sellaisille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat uuden harrastuksen. Toimintamallin tarkoituksena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä tarjoamalla mukavaa ja edullista tekemistä.</p>
<p style="text-align: justify">Sopimuspalokuntatoimintaa on lähes kaikilla Suomen paikkakunnilla. Useimmissa sopimuspalokunnissa on nuoriso-osastojen toimintaa 10-17-vuotiaille. 16-17 vuotiaat voivat myös osallistuva kykyjensä ja taitojensa mukaan hälytysosaston toimintaan. Sopimuspalokunnat tekevät tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. Monilla paikkakunnilla nuoriso-osastot ovat osa pelastuslaitosta.</p>
<p style="text-align: justify">Nuoriso-osastot harjoittelevat ryhmissä viikoittain. Toiminta on leikinomaista, mutta samalla harjoitellaan pelastus- ja ensiaputaitoja. VPK tarjoaa harrastajille varusteet, kuten kypärän ja haalarit. Harjoituksissa on aina mukana turvallisia aikuisia, jotka ovat VPK:n aktiivijäseniä.</p>

<h2><span style="color: #005596">Nuoresta ohjaajaksi tai hälytysosastoon!</span></h2>
<b>Aktiivisuus, rehellisyys, vastuullisuus ja käytännön taidot ovat palokuntalaisen ominaisuuksia.</b>
<p style="text-align: justify">Jos haluat kehittää itseäsi ja vahvistaa näitä piirteitä, haasta itsesi ja liity mukaan toimintaan! Täysi-ikäisenä voit toimia nuorten ohjaajana tai osallistua palokuntien hälytystoimintaan. Moni on saanut elinikäisen harrastuksen ja ystäviä palokuntatoiminnasta. Joka vuosi monet sopimuspalokuntalaiset hakevat opiskelemaan Pelastusopistoon. Siellä voi suorittaa pelastajan tutkinnon puolessatoista vuodessa.</p>
<p style="text-align: justify">Tule mukaan! Sinua odotetaan palokunnassa!</p>
<p style="text-align: justify">Tiesitkö,</p>

<ul style="text-align: justify">
<li>että Suomessa suurimmalla osalla paikkakunnista tulipaloja sammuttavat vapaaehtoiset sopimuspalokuntalaiset?</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Tulipalojen sammuttamista, kattotyöskentelytaitoja, eläimen pelastamista, kiipeämistä, liikkumista ja ensiapua harjoitellaan säännöllisesti hälytysosaston kokoontumisissa.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>että sopimuspalokunnat tekevät tiivistä yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa? Pelastuslaitoksia on Suomessa 22.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>että sopimuspalokunta tarjoaa varusteet, kulkuneuvot ja koulutuksen hälytysosastotoimintaan?</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Jokaisella hälytysosastoon kuuluvalla on oma paikka varusteilleen paloasemalla. Pelastustehtävän sattuessa hälytysosasto kutsutaan nopeasti koolle paikalle tekstiviestillä.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify">VPK-harrastukseen liittyy oma koulutusjärjestelmä, joka antaa valmiuksia toimia vaara- ja hätätilanteissa.  Koulutuksissa tutustutaan pelastustyöhön sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. <a href="http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Pelastushenkiloston-koulutus">Lue lisää.</a></li>
</ul>
<h1><span style="color: #005596">Katso myös:</span></h1>
<ul>
<li><a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wiki/categories/nuorisotoiminta/">Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit</a></li>
</ul>
 

 Old New Date Created Author Actions
11.7.2016 / 13:46:54 [Automaattinen tallennus] Jonna Lång
11.7.2016 / 13:46:30 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:44:22 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:39:38 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:38:31 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:37:51 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:35:57 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:33:55 Jonna Lång
11.7.2016 / 13:26:37 Jonna Lång