Tulityökurssi

Revision for “Tulityökurssi” created on 12.7.2016 / 16:45:36

OtsikkoSisältöOteRevision Note
Tulityökurssi
<h1><span style="color: #550096">Tulityökurssi</span></h1>
Suomessa on jo yli puolitoista miljoonaa tulityökoulutettua (1 503 795, maaliskuu 2016). Tulityökursseja on toteutettu Suomessa vuodesta 1988 alkaen ja osa koulutetuista onkin päivittänyt osaamisensa jo useampaan kertaan. Kurssin todistus, Tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.
<p style="text-align: justify">Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.</p>
<span style="color: #550096">Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.</span>
<p style="text-align: justify">Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perustella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.</p>

<h2><span style="color: #550096">Turvatoimet tulityöpaikalla</span></h2>
<p style="text-align: justify">Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee aina olla riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, joka määritellään tulityöluvassa. Tulitöitä edeltävien turvatoimien lisäksi työn edetessä tilannetta seurataan jatkuvasti uusien, ennalta aavistamattomien vaarojen syntymisen varalta.</p>
<p style="text-align: justify">Tulityövartijan rooli ympäristön tarkkailussa on keskeinen. Hänen on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista että tulitöiden vaaroista. Hänen on myös osattava tehdä hätäilmoitus sekä käyttää alkusammutuskalustoa.</p>

<h2><span style="color: #550096">Entistä kansainvälisempi koulutus</span></h2>
<p style="text-align: justify">Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteistyössä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. SPEKin myöntämä Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudattamaan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.</p>
<p style="text-align: justify">Tulityökurssi on työpäivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:</p>
<p style="text-align: justify">• Tulityöt turvallisesti
• Vastuut ja velvollisuudet
• Tulityön vaarojen tunnistaminen
• Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
• Toiminta onnettomuustilanteessa
• Kurssikoe</p>
Kurssin suomenkielinen oppikirja on nimeltään <em>Ryhdyttäessä tulitöihin…</em> Oppikirja on julkaistu myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Oppikirja sisältyy jokaiseen kurssiin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunta on vahvistanut tulityökurssin tavoitteet ja ohjelman.
<h2><span style="color: #550096">Kurssin kouluttajat</span></h2>
Tulityökurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka työkokemus teolliselta, tekniseltä tai turvallisuusalalta. Häneltä vaaditaan kouluttajan tai turvallisuusalan koulutus tai osoitus vastaavasta osaamisesta sekä perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin. Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti tai katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. (2016 alkaen uusi Tulityökortti ja työsuojelualan koulutus).

Kouluttajilla on käytössään yhtenäinen koulutusaineisto, joka on käännetty myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Kurssinjohtajakoulutuksen järjestää <a href="http://www.sppl.fi/koulutus_ja_tapahtumat/kurssinjohtajakoulutukset/tulitoiden_kurssinjohtajakoulutus" target="_blank">Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)</a>.

 
<h1><span style="color: #550096">Katso myös:</span></h1>
<ul>
<li><a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wiki/categories/turvallisuuskortit/" target="_blank">Muut artikkelit aiheesta turvallisuuskortit</a></li>
<li><a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wiki/29148-2/" target="_blank">Tulityökortti</a></li>
<li><a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wiki/kattotulityokortti/?preview_id=29165&preview_nonce=aae6c4b7cc&preview=true" target="_blank">Kattotulityökortti</a></li>
</ul>
 Old New Date Created Author Actions
12.7.2016 / 16:45:36 Jonna Lång
12.7.2016 / 16:25:35 [Automaattinen tallennus] Jonna Lång
12.7.2016 / 15:27:19 Jonna Lång
12.7.2016 / 15:21:56 Jonna Lång
12.7.2016 / 15:21:45 Jonna Lång