Palokuntanuorten kilpailujen sääntöjä

Kilpailusääntöjä Pelastusliitoille valtakunnallisten kilpailuiden järjestämisaikataulu palokuntanuorten_kilpailujen_jarjestelykierratys.pdf Veikon Malja Veikon Malja Säännöt 2015.pdf SM-tietokilpailu Tietokilpailusäännöt 2016.pdf Sankoruiskun SM Sankoruiskun SM_saannot.pdf Katso myös Nuoriso-osastojen kilpailutoiminta Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit

Palokuntanuorten ohjaajien opintopäivät

Ohjaajien opintopäivät Palokuntanuorten ohjaajille järjestetään vuosittain kahdet opintopäivät. Opintopäivillä kokoontuu myös pelastusliittojen nuorisotyön edustajafoorumi. Foorumin tarkoituksena on tarjota aikaa keskustelulle ja päätöksenteolle sekä luoda mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda asioita esille. Opintopäivät ovat avoimet kaikille palokuntanuorten ohjaajille. Opintopäivät antavat tietoa ja oppia ajankohtaisista trendeistä nuorisotyössä. Katso myös Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit

Alueellinen palokuntanuorisotyö

Alueellinen palokuntanuorisotyö Alueellisia pelastusliittoja on yhteensä 13. Pelastusliitot esimerkiksi järjestävät erilaisia kursseja, välittävät materiaaleja muun muassa koulutuksen tueksi sekä organisoivat kilpailuja, opintopäiviä ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. Suurimpina liittojen voimannäytteinä ovat vuosittaiset palokuntanuorten leirit. Jokaisen pelastusliiton alueella on nuorisotyötoimikunta, joka vastaa toteutettavasta toiminnasta alueen nuoriso-osastoille (nuorisotyö). Toimikunnan koko vaihtelee alueittain, mutta toimikunnastalöytyy vähintään […]

Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyön organisaatio Tässä artikkelissa kerrotaan palokuntanuorisotyön organisoitumisesta paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.   Organisoitumisen historia Paikalliset tarpeet ja erityispiirteet ohjaavat palokuntanuorisotoimintaa, mutta monia asioita tehdään myös yhteistyössä muun palokuntaorganisaation kanssa. Pelkästään yhteistyötä eri palokuntien välillä on tehty lähes niin kauan, kuin Suomessa on ollut palokuntatoimintaa. Esimerkkinä tästä käyvät yleiset palokuntalaiskokoukset, joista ensimmäinen järjestettiin Helsingissä vuonna 1889. […]