Naistoiminnan kurssien kuvaukset

Perehdyttämiskurssi Perehdyttämiskurssi on tarkoitettu erityisesti uusien jäsenten perehdyttämiseen, mutta se sopii myös kertaukseksi jo pidempään mukana olleille. Kurssin vetäjänä voi toimia esimerkiksi osastonjohtaja tai kouluttaja. Lataa ohjaajan opas. Kurssiin liittyvä kurssilaisen työkirja on saatavilla SPEKin myynnistä. Peruskurssi Palokuntanaistyön peruskurssin tavoitteena on antaa palokuntanaiselle perustiedot ja -taidot yhdistystoiminnasta, palokuntakulttuurista, kodin onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, alkusammutuksesta ja toiminnasta hätätilanteessa sekä […]

Palokuntanaiskoulutus

Palokuntanaistyön koulutus Palokuntanaistoiminnassa on käytössä oma koulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta koostuu niin palokuntanaisten omista kuin palokuntatoiminnan miehistö ja väestönsuojelukursseista. Katso myös: Palokuntanaistoiminta Naistoiminnan kurssien kuvaukset