Suomen Pelastuskoiraliitto

Wikis > Suomen Pelastuskoiraliitto

Suomen Pelastuskoiraliitto

Suomen Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin,  palo- ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa.

Katso myös: