Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Revision for “Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK” created on 7.9.2015 / 13:52:23

OtsikkoSisältöOteRevision Note
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
<h1><span style="color: #005596">Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK</span></h1>
<img class="alignright wp-image-525 size-medium" src="https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/SPEKFIN-300×129.jpeg" alt="SPEKFIN" width="300" height="129" />Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on pelastus- ja turvallisuusalan yleishyödyllinen asiantuntija- ja palvelujärjestö. Erityisenä tehtävänämme on pelastusalan sekä varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen. SPEK toimii palokuntien keskusjärjestönä.
<h3><span style="color: #005596">SPEK vaikuttaa</span></h3>
Arjen ja asumisen turvallisuus Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa SPEKin toimintaa. Tavoitteenamme on onnettomuuksien määrän väheneminen ja vaaratilanteiden aiheuttamien vaikutusten rajoittaminen.
<h3><span style="color: #005596"> Sisäisen turvallisuuden vahva kansalaissektori</span></h3>
SPEK tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Tavoitteenamme on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua turvallisuutta lisäävään kansalaistoimintaan.
<h3><span style="color: #005596">Päivitä osaamisesi ja panosta työpaikkasi turvallisuuteen</span></h3>
SPEK tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita ja koulutusta. Järjestämme niin avoimia kursseja kuin räätälöityäkin koulutusta. Koulutamme myös asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstöä.
<h3><span style="color: #005596">Koko yhteiskunnan turvallisuustoimija</span></h3>
SPEK palvelee kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämää. Toiminnassamme painottuu laaja-alainen eri sektorit ylittävä yhteistyö. Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta, jonka valmiudet häiriötilanteiden hallintaan perustuvat julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä elinkeinoelämän yhteistyöhön. Toimimme jäsentemme kanssa rajapintana ja osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
<h3><span style="color: #005596">Visionamme on, että Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä</span>.</h3>
Palvelemme kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämää. Toimintamme keskeisenä voimavarana ovat erilaisissa verkostoissa toimivat turvallisuuskoulutetut kansalaiset.

[divider scroll_text="Palaa ylös"]
<h2><span style="color: #005596">Historia</span></h2>
Maamme väestömäärän kasvaessa ja kaupunkien määrän lisääntyessä myös kaupunkipalot yleistyivät. Turku on hyvä esimerkki kaupungista, jota useat palot ovat koetelleet. Vuoden 1827 Turun palossa tuhoutui yli 2500 rakennusta. Tämä sytytti kipinän ja maan ensimmäinen palokunta, Turun Vapaaehtoinen Palokunta perustettiin vuonna 1838. Tämän jälkeen VPK-yhdistyksiä syntyi yhä lisää eri puolille maatamme.
<h3><span style="color: #005596">Oulun 5. yleinen palokuntalaiskokous 1906</span></h3>
Suomalaisen palo-, pelastus- ja väestönsuojeluun liittyvän järjestötoiminnan kannalta vuosi 1906 on tärkein, sillä tuona kesänä päätettiin Oulussa 5. yleisessä palokuntalaiskokouksessa perustaa Yleinen Palokuntaliitto. Näin sai alkunsa ensimmäinen valtakunnallinen paloalan järjestö, ja vuotta voidaan pitää maamme pelastusalan järjestötoiminnan syntymävuotena. Väestönsuojelun keskusjärjestötyön alku on vuodessa 1927. Vuosi 2006 oli yhteisen juhlan aikaa, kun Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntapuoli täytti 100 vuotta. Vastaavasti väestönsuojelun haaran juhlavuosi oli 2007, jolloin vietettiin väestönsuojelun keskusjärjestötoiminnan 80-vuotista taivalta.
<h3><span style="color: #005596">Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK – Turvalliseen huomiseen</span></h3>
Pelastusalan keskusjärjestötoimintaa jatkaa tänä päivänä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – SPEK, joka on syntynyt Yleisen Palokuntaliiton – sen jälkeläisten ja siihen liittyneen Suomen Palosuojeluyhdistyksen sekä vuonna 1993 silloisen Suomen Palontorjuntaliiton ja toisen keskeisen osa-alueen – Suomen Väestönsuojelujärjestön yhdistyessä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK haluaa myös tulevaisuudessa olla voimakkaasti tekemässä turvallisuustyötä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan puolesta. SPEKillä on merkittävä asema pelastusalan kehittäjänä yhteistoiminnassa alueellisten pelastusliittojen ja alan viranomaisten kanssa. Tehokasta yhteistyötä ja yhteisvaikutusta täydentävät muut alan yhteisöt ja vapaaehtoisjärjestöt.

[divider scroll_text="Palaa ylös"]
<h1><span style="color: #005596">Katso myös:</span></h1>
<ul>
<li><a href="http://www.spek.fi">www.spek.fi</a></li>
</ul>Old New Date Created Author Actions
7.9.2015 / 13:52:23 toniastala
7.9.2015 / 13:52:13 [Automaattinen tallennus] toniastala
3.9.2015 / 14:55:49 Valtteri Tervala