Suomen Palopäällystöliitto SPPL

Wikis > Suomen Palopäällystöliitto SPPL

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry 

spplSuomen Palopäällystöliitto  on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on tärkein tehtävämme.

Palopäällystöliittoon kuuluu noin 2.000 pelastus- ja turvallisuusalan asiantuntijaa, palopäällystöä ja muita turvallisuusalan johtavassa asemassa olevia henkilöä. Yhä enenevässä määrin myös yritykset ja yhteisöt ovat osoittaneet kiinnostustaan liiton jäsenyyttä kohtaan.

Palopäällystöliitto toimii laajalla rintamalla tavoitteenaan onnettomuusriskien hallinta erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

[divider scroll_text=”Palaa ylös”]

Keskeiset toimintamuodot

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund

1. järjestää monipuolista pelastus- ja turvallisuusalan koulutusta
2. edustaa asiantuntemusta erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä
3. tekee aloitteita ja esityksiä turvallisuuden parantamiseksi
4. tuottaa ja julkaisee koulutus- ja tiedotusaineistoa
5. kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

Palopäällystöliiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

[divider scroll_text=”Palaa ylös”]

Missio

Pelastustoimen osaamisen kehittäminen sekä asiantuntijuuteen perustuvien kannanottojen ja mielipiteiden muodostaminen turvallisuuden edistämiseksi.

[divider scroll_text=”Palaa ylös”]

Visio 2020

Olemme arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija, avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava pelastustoimen korkeatasoisinta asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalvelua tuottava yhteistyöjärjestö.

[divider scroll_text=”Palaa ylös”]

Strategiset päälinjaukset

  • Laadukkaat ja ajankohtaiset valmennus- ja koulutuspalvelut
  • Arvostettu asiantuntija
  • Aktiivinen turvallisuuskeskustelija
  • Laadukkaan ja monipuolisen materiaalin tuottaja
  • Yhteistyöhakuinen ja verkottunut
  • Taloudellisesti terve sekä toimintaa palveleva hallinto

[divider scroll_text=”Palaa ylös”]

Katso myös: