Suomen Palomiesliitto SPAL

Revision for “Suomen Palomiesliitto SPAL” created on 11.7.2016 / 17:43:48 [Automaattinen tallennus]

OtsikkoSisältöOteRevision Note
Suomen Palomiesliitto SPAL
<h1><span style="color: #550096">Suomen Palomiesliitto SPAL</span></h1>
<p style="text-align: justify"><strong>Suomen Palomiesliitto SPAL</strong> on pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusalan oma ammattiliitto. SPALissa on noin 4 100 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.</p>
<a href="http://www.palomiesliitto.fi/" target="_blank">Suomen Palomiesliiton kotisivut</a>Old New Date Created Author Actions
11.7.2016 / 17:43:48 [Automaattinen tallennus] Jonna Lång
11.7.2016 / 17:43:43 Jonna Lång
11.7.2016 / 17:43:08 Jonna Lång