Suomen Palomiesliitto SPAL

Wikis > Suomen Palomiesliitto SPAL

Suomen Palomiesliitto SPAL

Suomen Palomiesliitto SPAL on pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusalan oma ammattiliitto. SPALissa on noin 4 100 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.

Suomen Palomiesliiton kotisivut