Palokuntanuorten koulutus

Wikis > Palokuntanuorten koulutus

 

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä. Se on suunniteltu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja etenee suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. Nuoret voivat oppivan osan kurssien jälkeen suorittaa myös taitomerkkejä. Taitomerkin saa hyväksytysti suoritetun taitomerkkikokeen jälkeen. Kokeet suoritetaan useimmiten palokuntanuorten leireillä kurssisuorituksen jälkeen.

Koulutuskaaviot_2010_SPEK.jpg

Perehdytys toteutetaan palokunnissa viikkoharjoitusten yhteydessä. Perehdytys päättyy nuorisomerkkikurssiin, jonka jälkeen nuoret nimitetään palokuntanuoriksi. Perehdyttävän osion kurssit ovat niin kutsuttuja alkukursseja. Oppivan osion kursseja kutsutaan tasokursseiksi. Syventävät kurssin nimensä mukaan antavat valmiuksia tietyn erikoistoiminnan suorittamiseen, kuten viestiliikenteen oikeaan käyttämiseen.

Palokuntanuorten ohjaajien koulutus

Palokuntanuorten ohjaajille on kaksi kurssia. Kouluttajakurssi (32h) antaa valmiuksia toimia lasten ja nuorten kouluttajana. Koulutus sisältää kasvatukseen, lasten ja nuorten kehittymiseen sekä opettamiseen liittyviä aiheita. Johtajakurssi (16h) antaa puolestaa valmiudet toimia palokuntanuoriso-osaston johtajana tai varajohtajana. Koulutus sisältää muun muassa toiminnan suunnittelua, riskien kartoittamista sekä viestintää.

Palokuntanuorten ohjaajille suunnattua koulutusta kehitetään parhaillaan. Niin ikään kouluttajajakso kuin johtamiskoulutusjakso kokevat uudistusta. Suurinpana muutoksena tullaan koulutukseen liittämään monimuoto-opiskelu (Moodle). Tämän myötä mahdollistetaan pienempien asiakokonaisuuksien kertaaminen itsenäisesti verkko-opiskeluna varsinaisten opintojaksojen lisäksi.