Palokuntanuorisotyön organisaatio

Revision for “Palokuntanuorisotyön organisaatio” created on 20.12.2018 / 12:57:27

OtsikkoSisältöOteRevision Note
Palokuntanuorisotyön organisaatio
<h1>Palokuntanuorisotyön organisaatio</h1>
<p>Tässä artikkelissa kerrotaan palokuntanuorisotyön organisoitumisesta paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.</p>
<p> </p>
<h2>Organisoitumisen historia</h2>
<p>Paikalliset tarpeet ja erityispiirteet ohjaavat palokuntanuorisotoimintaa, mutta monia asioita tehdään myös yhteistyössä muun palokuntaorganisaation kanssa. Pelkästään yhteistyötä eri palokuntien<br /> välillä on tehty lähes niin kauan, kuin Suomessa on ollut palokuntatoimintaa. Esimerkkinä tästä käyvät<br /> yleiset palokuntalaiskokoukset, joista ensimmäinen järjestettiin Helsingissä vuonna 1889. Nykyisin palokuntalaiset ympäri Suomen ovat tervetulleita käsittelemään myös palokuntanuorisotyötä koskevia aiheita yleisiin palokuntalaiskokouksiin, joita järjestetään noin joka neljäs vuosi.</p>
<p>Vuonna 1952 perustettiin Suomen Yleisen Palokuntaliiton valtakunnallinen poikatyötoimikunta, nykyisen SPEKin nuorisotyötoimikunnan edeltäjä. Nykyisinkin SPEK huolehtii valtakunnallisen yhteistyön organisoinnista sekä muun muassa koulutusmateriaalin tuottamisesta. Paitsi valtakunnallisesti ja pelastusliitoittain, yhteistyötä tehdään myös niin naapuripalokuntien kuin ulkomaistenkin palokuntien kanssa. Varsinkin sähköisten viestimien kehittyminen on edistänyt palokuntien välistä yhteistoimintaa koko maailmassa.</p>
<p> </p>
<h2>Organisaatio</h2>
<p>Palokuntanuori on kaiken palokuntanuorisotoiminnan lähtökohtana. Toiminnan avuksi ja tueksi on muodostettu erilaisia yhteistyöelimiä, joiden tarkoituksena on huolehtia siitä, että palokuntien toiminta sujuu mahdollisimman hyvin. Nuorisotyön organisaatiota voidaan kuvata seuraavanlaisella kaaviolla:</p>
<a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/organisaatio.jpg"><img class="wp-image-265 size-full" src="https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/organisaatio.jpg" alt="Nuorisotyön organisaatio" width="558" height="430" /></a> Nuorisotyön organisaatio
<p> </p>
<p> </p>
<h1>Katso myös</h1>
<ul>
<li><a href="https://edu.spek.fi/koulutus/wiki/categories/nuorisotoiminta/">Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit</a></li>
</ul>Old New Date Created Author Actions
20.12.2018 / 12:57:27 miikapalokangas
7.9.2015 / 11:04:27 toniastala
7.9.2015 / 11:01:36 toniastala
7.9.2015 / 10:42:15 toniastala
26.8.2015 / 10:47:48 [Automaattinen tallennus] Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:46:39 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:45:54 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:43:35 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:43:09 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:39:40 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:38:22 Petri Jaatinen
26.8.2015 / 10:35:09 Petri Jaatinen