Palokuntanuorisotyön organisaatio

Wikis > Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyön organisaatio

Tässä artikkelissa kerrotaan palokuntanuorisotyön organisoitumisesta paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

Organisoitumisen historia

Paikalliset tarpeet ja erityispiirteet ohjaavat palokuntanuorisotoimintaa, mutta monia asioita tehdään myös yhteistyössä muun palokuntaorganisaation kanssa. Pelkästään yhteistyötä eri palokuntien
välillä on tehty lähes niin kauan, kuin Suomessa on ollut palokuntatoimintaa. Esimerkkinä tästä käyvät
yleiset palokuntalaiskokoukset, joista ensimmäinen järjestettiin Helsingissä vuonna 1889. Nykyisin palokuntalaiset ympäri Suomen ovat tervetulleita käsittelemään myös palokuntanuorisotyötä koskevia aiheita yleisiin palokuntalaiskokouksiin, joita järjestetään noin joka neljäs vuosi.

Vuonna 1952 perustettiin Suomen Yleisen Palokuntaliiton valtakunnallinen poikatyötoimikunta, nykyisen SPEKin nuorisotyötoimikunnan edeltäjä. Nykyisinkin SPEK huolehtii valtakunnallisen yhteistyön organisoinnista sekä muun muassa koulutusmateriaalin tuottamisesta. Paitsi valtakunnallisesti ja pelastusliitoittain, yhteistyötä tehdään myös niin naapuripalokuntien kuin ulkomaistenkin palokuntien kanssa. Varsinkin sähköisten viestimien kehittyminen on edistänyt palokuntien välistä yhteistoimintaa koko maailmassa.

 

Organisaatio

Palokuntanuori on kaiken palokuntanuorisotoiminnan lähtökohtana. Toiminnan avuksi ja tueksi on muodostettu erilaisia yhteistyöelimiä, joiden tarkoituksena on huolehtia siitä, että palokuntien toiminta sujuu mahdollisimman hyvin. Nuorisotyön organisaatiota voidaan kuvata seuraavanlaisella kaaviolla:

Nuorisotyön organisaatio

Nuorisotyön organisaatio

 

 

Katso myös