Palokuntanaistoiminta

Wikis > Palokuntanaistoiminta

Palokuntanaistoiminta

Palokuntanaistoiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus. Tarkoituksena on, että toiminta kehittää omia turvallisuustaitoja mutta palokuntanaiset opastavat myös muille turvallisuustaitoja ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Palokuntanaiset pyrkivät auttamaan onnettomuuden kohdanneiden inhimillistä hätää ennen julkisen sektorin tukitoimia. Naisosaston toiminta tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa.

Nykyaikaiset naiset osallistuvat palokunnissa kaikkiin tehtäviin, myös pelastustehtäviin hälytysosastoissa. Palokuntanaistyö omassa naisosastossa on upea harrastus kaikille palokunnasta ja arkiturvallisuudesta kiinnostuneille naisille. Palokuntanaiset parantavat kodin ja perheen turvallisuutta neuvonnan ja valistuksen keinoin. Monet palokuntanaiset kouluttautuvat kouluttamaan. Koulutustaitoja tarvitaan niin palokunnan omien jäsenten kuin kansalaisten ohjaamisessa. Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muiden järjestöjen kursseilla.

Perinteistä palokuntanaisten toimintaa on muonitus ja muu palokunnan huoltotoiminta. Nykyisin mukaan “kokkisotaan” ovat tervetulleita myös pojat ja miehet. Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa ja etsinnöissä. Joukkomuonitusta tehdään palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Paloturvallisuustaitojaan ja -tietojaan sekä palokuntaosaamistaan palokuntanaiset pääsevät opettelemaan harjoituksissa ja koulutuksissa. Näitä taitoja palokuntanaiset voivat mittauttaa erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Toimintaan voi kuulua paljon muutakin mukavaa yhdessäoloa kuten liikuntakerho, saunaillat ja yhteiset opintomatkat

Toiminta-ajatus

Palokuntanaistyö on tunnettu ja tärkeä osa palokunnan aktiivista, laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa.

Palokuntanaiset lisäävät lähiympäristönsä turvallisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palokuntanaisena olet osana yhteisöä ja saat auttaa muita.

Palokuntanaistyön arvot

Tasapuolisuus
Monimuotoisuus
Ihmisyys
Paikallisuus
Ajassa ja kehityksessä kiinni oleminen
Perinteiden kunnioittaminen

Palokuntanaistyön tavoitteet

Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa naisten koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä.

Palokuntanaistyön organisaatio

Palokuntanaistyö on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla,  palokunnissa, toimivat aktiiviset palokuntanaiset. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat naistyötoimikunnat/-valiokunnat. Valtakunnan tasolla toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEK hallituksen asettama naistyötoimikunta.

Valtakunnallisen naistyötoimikunnan tehtäviin kuuluu antaa SPEKille asiantuntija-apua palokuntanaistyötoiminnan suunnittelussa. Toimikunta koostuu pelastusliittojen vapaaehtoisista naistyönohjaajista. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 7 jäsentä. Lisäksi hallitus nimittää toimikuntaan esittelijäksi ja sihteeriksi SPEKin edustajan. Jäsenet edustavat Suomen eri alueita (ruotsinkielinen FSB, Pohjois-, Itä-, Etelä-, Väli-, Länsi- ja Keski-Suomi). Jäsenet löydät Palokuntanaistyötoimikunta-sivulta.

Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuita, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoidaan SPEK:n toimiston kautta.

Pelastusliiton naistyötoimikunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja kokoontumisia. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton naistyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumista (henkilömäärä vaihtelee alueellisesti).

Paikallisella tasolla palokunnissa toimivat palokuntanaiset. Palokuntanaisosastoon liittymisen alaikäraja on 16 vuotta ja yläikärajaa ei ole. Toimintaan voivat liittyä kaikki palokuntatoiminnasta kiinnostuneet naiset sillä lähtötasovaatimuksia liittymiselle ei ole.

SPEK on Naisten Valmiusliiton jäsen ja SPEKin kautta pelastusliittojen naistyö voi osallistua Naisten Valmiusliiton toimintaan. SPEK on myös Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun eli Vapepan jäsen. Vapepa on vapaaehtoisten auttajien verkosto. Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään. Auttamistilanteissa vapaaehtoiset toimivat viranomaisten pyynnöstä. Palokuntanaiset mm. muonittavat etsintöjä.

Palokuntanaisosastot tekevät monipuolisesti yhteistyötä mm. Marttojen, Maa- ja kotitalousnaisten, Maanpuolustusnaisten liiton sekä erilaisten perinnejärjestöjen kanssa, riippuen alueen ominaispiirteistä ja palokunnan kiinnostuksenkohteista.

Katso myös: