Palokuntahautajaiset

Wikis > Palokuntahautajaiset
PALOKUNTAHAUTAJAISTEN JÄRJESTELYT

 

Mikäli omaiset haluavat niin palo- ja pelastusalalla palvellut (työ/harrastus) henkilö voidaan haudata palokuntalaisin kunnianosoituksin. Järjestelyt vaihtelevat mm omaisten toivomusten, kuolleen henkilön ja palokuntien mahdollisuuksien mukaan.

 

Joka tapauksessa järjestelyt on aloitettava välittömästi suruviestin vastaanottamisen jälkeen. Ensimmäisenä on päätettävä kuka suunnittelee, valmistelee ja johtaa palokuntalaisen toiminnan hautajaisissa (=palokuntakirkkoupseeri). Hänellä on päävastuu järjestelyjen onnistumisesta. Muiden on – lyhyestä valmisteluajasta johtuen – alistuttava hänen suunnitelmansa toteuttajaksi.

 

Tässä muistiossa on lähtökohtana suuret palokuntahautajaiset. Pienimuotoisimmissa palokuntahautajaisissa tämän muistion valmisteluista ja järjestelyistä jää luonnollisestikin osa pois.

 

Palokuntakirkkoupseeri ottaa yhteyttä, sopii järjestelyjä, suunnittelee ja valmistelee asioita esim seuraavasti:

 

 1. Yhteys lähiomaiseen (omaisiin)

Selvitettävä tarkkaan miten omaiset haluavat hautajaiset järjestää ja mitä valmisteluja he ovat jo sopineet. Palokuntakirkkoupseeri voi tehdä omia esityksiään järjestelyistä, mutta nämä esitykset on AINA omaisten hyväksyttävä.

Selvitettäviä asioita:

–                    siunaava pappi

–                    voiko kirkkoupseeri ottaa pappiin yhteyden

–                    mikä kappeli tai kirkko on siunauspaikka

–                    onko siunaustilaisuudessa painettu ohjelma – miten jaetaan tilaisuuteen tuleville

–                    miten kukat lasketaan sisällä/haudalla

–                    ketkä toimivat arkun kantajina (heidän järjestys)

–                    lähisukulaiset – lukumäärä

–                    mihin haudataan, haudan paikka tarkasti

–                    miten surusaatto järjestetään jalan/autolla

–                    voiko hautajaisista tiedottaa tiedotusvälineille

–                    missä muistotilaisuus pidetään

–                    miten monta palokuntalaista voi missäkin vaiheessa olla mukana

–                    polttohautaus?

–                    pyydetään vainajan kunnia- ja ansiomerkit kunniamerkkityynyyn kiinnitettäväksi

–                    onko mahdollista, että arkku on valmiina kappelissa/kirkkossa paikallaan ennen saattoväen tuloa

 

 1. Hautajaisten tapahtumapaikkojen tiedustelu

Palokuntakirkkoupseeri ottaa yhteyden seurakuntaan ja sopii pääsystä kirkkoon tai kappeliin jossa siunaus suoritetaan, jotta hän suunnittelun pohjaksi näkee käytössä olevan tilan. Olisi hyvä jos siunaustilaisuudessa toimiva seurakuntamestari olisi tässä yhteydessä paikalla hänen kanssaan on hyvä jo alustavasti sopia palokuntalaisten toiminnasta. Hänen kanssaan tulee jo sopia myös hautajaisten eri vaiheiden harjoitteluajankohta.

Tässä yhteydessä tiedustellaan myös surusaaton autojen odotusalueen paikka ja sen sopivuus ko käyttöön, surusaaton reitti, hautausmaalla käytettävä reitti ja hautapaikka.

 

 1. Laatii alustavan suunnitelman – käskyn pohjaksi

Palokuntakirkkoupseeri laatii suunnitelman omaisten kanssa sovittujen asioiden perusteella. Suunnitelman pitää olla kokonaisnäkemys yksityiskohdittain miten hautajaisjärjestelyt palokuntalaisten osalta tapahtuisivat.

 

 1. Palokuntien vastuuhenkilöitten kokoontuminen

Palokuntakirkkoupseeri pyytää kaikkien hautajaisiin osallistuvien palokuntien edustajat yhteiseen palaveriin, jossa suunnitelman yksityiskohdat sovitaan – tarvittaessa tehtyä alustavaa suunnitelmaa muutetaan – eli miten palokuntalaisten toiminta hautajaisissa tapahtuu ja mitä valmisteluja kaikkien on tehtävä ennen hautajaisia. Palokuntakirkkoupseerin on jo nyt annettava pukeutumiseen, toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvät vaatimukset palokuntien edustajille, jotta he valmistelevat ja kouluttavat jo henkilöstönsä tältä osin hautajaiskuntoon.

Näitä vaatimuksia ovat:

–                    pukeutuminen ja miten sovelletaan kun kaikilla ei ole täsmälleen samanlaisia palokuntavaatteita (ei lippistä!!!)

–                    kunnia- ja ansiomerkkien paikka palokuntapuvussa

–                    miten palokuntapukua pidetään päällä

–                    kunnianosoitukset

–                    palokuntanaiset toimivat palokuntanaisen pukuun pukeutuneena kuten miehetkin (“virkapukukäyttäytyminen” ei erittele miestä ja naista)

–                    muu käyttäytyminen (tupakointi, ei käsiä taskussa yms)

–                    matkapuhelin/kaukohakulaite kiinni hautajaisten aikana

 

 1. Yhteys siunaavaan pappiin

Palokuntakirkkoupseeri ottaa yhteyden pappiin omaisilta luvan saatuaan. Hän sopii papin kanssa miten palokuntalaisten on tarkoitus hautajaisissa toimia. Siunaustilaisuuden kulku ja toimintahaudalla on tässä yhteydessä selvitettävä tarkasti.

 

 1. Yhteys hautaustoimistoon

Tarkennetaan hautajaisjärjestelyt ruumisarkkuauton kuljettajan kanssa. Jos liikutaan ajoneuvoin surusaatossa kannattaa varmistaa miten auto pysähdyttyään sijoittuu hautausmaan portin lähettyvillä ja miten arkku otetaan autosta (kantajien järjestys).

 

 1. Yhteys poliisiin

Mikäli surusaatto tapahtuu autoilla on otettava yhteys poliisiin.

Sovittavia asioita:

–                    surusaaton reitti

–                    poliisin vastuu henkilö ja puhelinnumero

–                    etuauto

–                    liikenteen ohjaus

–                    toivomus liikenteen ohjaus tehtävässä olevan poliisin kunnianosoituksesta vainajalle (onko mahdollista)!!!

–                    paloautojen paikat surusaattoa ennen – tarvitaanko kieltomerkkejä

–                    miten lähtö surusaattoon tapahtuu

–                    miten estetään ulkopuolisten autojen ajo surusaaton viereen, sekaan tai ohi (ratkaisu voisi olla esim sellainen, että surusaaton viimeisenä on miehistöauto, josta kuljettajan vieressä oleva henkilö estää merkillä surusaaton sekaan ajon)

 

 1. Yhteys tiemestariin

Yhteyttä on otettava tiemestariin jos tarvitaan surusaaton takia tilapäisiä pysäköintikieltoalueita tai muita merkein osoitettavia alueita. Merkit paikoilleen riittävän aikaisin.

 

 1. Suunnitelma käskyksi palokuntalaisille

Alussa tehty suunnitelma täydennetään edellä sovittujen asioiden perusteella käskyksi palokuntalaisille. Käsky toimitetaan mahdollisimman nopeasti kaikkiin palokuntiin ja tiedoksi muille tarvitsijoille (omaiset, siunaava pappi, poliisi, tiedotusvälineitten edustajat …)

 

 1. Tiedote tiedotusvälineille

Palokuntakirkkoupseeri tai joku muu henkilö laatii tiedotteen tiedotusvälineille hautajaisista. Hautajaiset sinäänsä eivät nykyisin ylitä uutiskynnystä, mutta jos esim surusaatto vaikeuttaa normaaleja liikennejärjestelyjä tiedotusvälineet julkaisevat tästä uutisen mielellään. Tiedotteeseen kannattaa laittaa ohjeita siviililiikenteelle esim surusaaton viereen, sekaan tai ohi ei saa ajaa.

 

 1. Muistokirjoitus

Palokuntakirkkoupseeri selvittää voisiko joku hyvin vainajan tunteva kirjoittaa muistokirjoituksen lehteen. Muistokirjoitukselle yleensä tila lehdestä löytyy.

 

 1. Kunniamerkkityynyn valmistelut

Kunniamerkkityynyn valmistelut kannattaa antaa jollekin näppäräsormiselle palokuntalaiselle. Palokuntakirkkoupseeri antaa hänelle riittävät ohjeet merkkien kiinnittämisestä ja järjestyksestä sekä tarkastaa työn tuloksen riittävän ajoissa. Palokuntakirkkoupseeri voi saada kunniamerkkityynyn lainaksi puolustusvoimien joukko-osastosta (vast) – näitä asioita hoitaa yleensä komentotoimistojen toimistoupseerit. Kannattaa kysyä!

  

 1. Harjoittelu

Kaikki se toiminta mitä palokuntalaiset hautajaisissa tekevät on harjoiteltava. Harjoittelu tapahtuu mahdollisuuksien mukaan paikoilla jossa toiminta myös suoritetaan eli kappelissa/kirkossa ja hautausmaalla. Harjoitteluun otetaan lipputangot ja kunniamerkkityyny mukaan.

Jos surusaatto tapahtuu autoin on auton kuljettajille pidettävä puhuttelu miten surusaatossa toimitaan mukaan luettuna mahdollinen hälytys ja auton rikkoutuminen.

Harjoittelun yhteydessä tehdään palokuntalaisille vielä selväksi pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät asiat sekä kerrataan vielä aikamääreet koska viimeistään on oltava valmiina eri vaiheiden toimintaan.

 

 1. Varmistukset ennen hautajaispäivää

Kaikki järjestelyt ja niiden sujuminen on varmistettava ennen hautajaispäivää. Samassa yhteydessä kannattaa vielä pohtia onko kaikki asiat kunnossa.

 

Muita huomioon otettavia asioita:

 

 1. Toimi varmasti – kirja (Allinniemi) kannattaa lukea. Kirjassa on kohtia, jotka on palokuntakirkkoupseerin tarkennettava omana päätöksenään ottaen huomioon hautajaistilaisuuden erikoislaatuisuuden surujuhlana. Tämä päätös muodostaa oikean etiketin tässä tilaisuudessa.

 

 1. Em kirjan mukaan seremoniamestari (tässä tapauksessa palokuntakirkko-

upseeri) johtaa valmisteluja ja järjestelyjä lähes diktaattorimaisin ottein. Hänen tulee tietää kaikki ko hautajaisten järjestelyihin liittyvät asiat. Kukaan muu ei anna ohjeita tai tee päätöksiä palokuntalaisten toiminnasta hautajaisissa kuin hän. Tämä on myös tehtävä palokuntalaisille heti valmistelujen aluksi 100 %:isesti selväksi.

Hänen on syytä varata kaikki järjestelyt tunteva varamies itselleen yllättävien tilanteiden varalta. Kaikkien palokuntalaisten on tiedettävä kuka voi käyttää palokuntakirkkoupseerin valtaa jos hän ei ole paikalla.

 

 1. Palokuntalaiset toimisivat mielellään puolisotilaallisesti hautajaisissa, mutta koska olemme palokuntalaisia meidän on toimittava tällaisissa tilaisuuksissa täyspalokuntalaisesti. Tästä on palokuntakirkkoupseerin pidettävä kiinni pienestä vastustuksesta huolimatta.

 

 1. Valmistele myös omaa “johtamistoimintaasi tilanteessa”, jotta se on hautajaisten luoteen mukaista. Kuka tai ketkä muodostavat heti käyttöön saatavan reservin yllättävissä tilanteissa (lippuvartion, kunniavartion jne varamiehet)? Myös heidät on otettava mukaan harjoitteluun. Tarvitsetko matkapuhelinta tai käsiradioa vaikkapa surusaattoosaston liikkeelle saamiseen?

 

 1. Jos jokin asia voi hautajaisissa mennä palokuntalaisten osalta pieleen on huolehdittava riittävällä suunnittelulla ja valmistelulla ettei niin pääse käymään.

 

 1. Palokuntalaisen oikea (ja samalla myös ainut mahdollisuus) varustus hautajaisissa on mielestäni paraatipuku. Palokuntapuvun yhteydessä ei ole kysymys siitä onko vainaja käyttänyt kunniamerkkejä vai ei – hautajaisissa pukeudutaan mahdollisimman hyvin – palokuntapuvun osalta se merkitsee paraatipukua.

Paraatipuku muodostuu seuraavista varusteista:

–                    lippalakki (“koppalakki” ei lippis) – ei valkoista merivoimien päällystä (kenttälakki käy)

–                    takki (puserotakki käy)

–                    suorat housut (ei nauhaa)

–                    siniharmaa paitapusero (valkoinen paita käy)

–                    musta solmio (sininen solmio käy)

–                    mustat, tumman harmaat tai tumman siniset sukat

–                    mustat nahkakäsineet

–                    jos ao henkilölle on myönnetty kunnia- ja ansiomerkkejä hän pitää niitä oikeassa järjestyksessä ja oikein kiinnitettynä (ei kunniamerkkinauhoja)

–                    mustat kengät

 

 1. Kirjaa itsellesi ylös heti alusta lähtien kaikkien hautajaisiin osallistuvien keskeisten vastuuhenkilöiden yhteystiedot (lähiomainen, pappi, palokuntien päälliköt, hautaustoimisto, seurakuntamestari, poliisin yhdyshenkilö, jne).

 

Kaikki edellä luetellut hautajaisvalmistelut, joita palokuntakirkkoupseeri suorittaa vie aikaa useita tunteja (esim 20 tuntia), joten palokuntakirkkoupseerilla on oltava aikaa näille järjestelyille muuten ne eivät onnistu.

 

Teksti: Isto Kujala