Jäsenrekrytointi vuosisuunnitelmiin

Wikis > Jäsenrekrytointi vuosisuunnitelmiin
Jäsenrekrytointi toimii eripuolilla Suomea eritavalla. On palokuntia, joissa erillistä rekrytointia ei tarvitse vaan jäsenistöä riittää hyvin nyt ja tulevaisuudessa.

Tilanne ei ole kaikilla yhtä hyvä, jonka vuoksi töitä jäsenmäärän lisäämiseksi ja toiminnan vireänä pitämiseen joutuu tekemään enemmän kuin muut, ainakin aluksi.

Eero Peltonen kirjoitti Pelastustiedon numerossa 8/2002 jäsenten tarpeellisuudesta erinomaisen lehtijutun. Se on luettavissa tästä linkistä.

Jäsenmäärän hyvän ylläpidon tueksi on Jäsenmäärän hyvänä pitämiseen on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia pieniä kysymyksiä:

 • Mitä ovat palokuntamme heikkoudet ja vahvuudet nähden muihin harrastusvaihtoehtoihin? (6-kenttäanalyysi)
 • Onko palokunnalla jäsenrekrytointiongelma, ja jos on, niin mitä osastoa se koskettaa?
 • Minkä tyyppisiä ihmisiä tulisi rekrytoida?
 • Mitkä ovat jäsenrekrytoinnin ongelmakohtia ja kuinka kompastuskivet saataisiin ylitettyä?
 • Löytyykö tutkimuksista apua?
 • Kuinka pelastusliitto tai pelastuslaitos voisi asiassa avustaa?
 • Onko valtakunnallisista hankkeista apua, ja jos ei, niin miksi ei?
 • Löytyykö hyviä kehitysideoita, mutta resurssit (talous, henkilömäärä, kalusto tms.) ei riitä sen toteuttamiseen? (ilmoita asiasta palaute -sivulla)
 • Onko sisäinen ja ulkoinen ilmeemme kunnossa? Tulisiko sitä tehostaa? (esim. liekit.fi, onnistuneiden tehtävien tai tapahtumien lehtikirjoitukset, nettisivujen bannerit jne…)
 • Kuinka varmistamme nykyisen jäsenmäärän mukana pysymisen? (alkusammutuskoulutus, vuosijuhlat, muistamiset tms.)
 • Kuinka kehitämme ulkoista ja sisäistä viestintää ja näkymistä lähiympäristössä?
 • Olemmeko aktiivisesti mukana kyläyhteisön eri toiminnoissa?
 • Mikä on kuntamme väestöennusteen muutos 20-64-vuotiaissa mies- ja naishenkilöissä vuosina 2010-2025? (Tilastokeskus, www.stat.fi > Tilastot > Väestö > Väestöennuste > Taulukot)
 • Mikä on toimialueemme tehtävämääräkehitys tulevina vuosina? (www.pelastusioimi.fi > Tilastot > Kaikki tehtävät)


Hyvin toimivan palokunnan perusajatus:

 •  varmistu uusista hälytysosaston jäsenistä
 • huolehdi nykyisistä jäsenistä
 • hyväksy uudet tekijät ja ideat

“Virta ei synny suurista lähteistä, vaan siihen yhtyneistä monista puroista:” Ovidus