Palokuntanaiskoulutus

Palokuntanaistyön koulutus Palokuntanaistoiminnassa on käytössä oma koulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta koostuu niin palokuntanaisten omista kuin palokuntatoiminnan miehistö ja väestönsuojelukursseista. Katso myös: Palokuntanaistoiminta Naistoiminnan kurssien kuvaukset  

Palokuntanaistoiminta

Palokuntanaistoiminta Palokuntanaistoiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus. Tarkoituksena on, että toiminta kehittää omia turvallisuustaitoja mutta palokuntanaiset opastavat myös muille turvallisuustaitoja ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Palokuntanaiset pyrkivät auttamaan onnettomuuden kohdanneiden inhimillistä hätää ennen julkisen sektorin tukitoimia. Naisosaston toiminta tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa. Nykyaikaiset naiset osallistuvat palokunnissa kaikkiin tehtäviin, myös pelastustehtäviin hälytysosastoissa. Palokuntanaistyö omassa naisosastossa on upea harrastus kaikille palokunnasta ja […]

Palokuntien veteraanitoiminta

Palokuntien veteraanitoiminta Veteraanitoiminnan tarkoitus Veteraanitoiminnan tarkoituksena on herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimintaan sekä vaalia palokuntahenkeä ja perinteitä. Veteraanit pitävät yllä palokunnan toimintaa ja avustavat muita osastoja. Veteraanit järjestävät esimerkiksi talkoita, avustavat varainhankinnassa, huoltavat kalustoa, neuvovat lapsia ja nuoria ja huolehtivat lumitöistä ja vastaavista tehtävistä. Harrastustoimintaan voi kuulua esimerkiksi historiikin laatimista, retkeilyä ja matkailua, illanviettoja ja […]

Palokunta soittokunnat

Palokuntasoittokunnat Palokuntasoittokunnat ovat tärkeä osa palokuntalaisuutta ja palokuntakulttuuria. Suomessa toimii nykyisinkin yli 20 aktiivista palokuntasoittokuntaa. Palokuntasoittokunnat ovat perinteisesti puhallinsoittokuntia ja esiintyvät erilaisissa palokunta-alan tapahtumissa, juhlissa, paraateissa ja muissa tilaisuuksissa sekä järjestävät konsertteja. Muutamat soittokunnat ovat julkaisseet myös levyjä. Palokuntasoittokunnat ovat mukana monissa tapahtumissa, joista ehkä näkyvin on kahden vuoden välein järjestettävä Tulta Päin! -palokuntasoittokuntatapahtuma. Palokuntasoittokuntatoiminta […]

Palokuntanuorten kilpailujen sääntöjä

Kilpailusääntöjä Pelastusliitoille valtakunnallisten kilpailuiden järjestämisaikataulu palokuntanuorten_kilpailujen_jarjestelykierratys.pdf Veikon Malja Veikon Malja Säännöt 2015.pdf SM-tietokilpailu Tietokilpailusäännöt 2016.pdf Sankoruiskun SM Sankoruiskun SM_saannot.pdf Katso myös Nuoriso-osastojen kilpailutoiminta Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit

Nuoriso-osaston leiritoiminta

Leiritoiminta Useimmille pelastusliiton palokuntanuorisotyön järjestämä kesäleiri on vuoden kohokohta. Leirejä järjestävät myös pelastusliittojen toimialueiden nuorisotyö ja palokunnat yleensä viikonloppuleirien muodossa. Ne tiivistävät palokuntien välistä yhteistoimintaa. Leiriviikko on täynnä hyviä ystäviä, kilpailuja, koulutusta, uintia, saunomista ja paljon muuta. Vapaa-ajan ohjelmassa on pelejä ja kilpailuja sekä tietysti riemukas ja varmasti muistoja vuosiksi tuova leirikaste ja paljon muuta. […]

Palokuntanuorten ohjaajien opintopäivät

Ohjaajien opintopäivät Palokuntanuorten ohjaajille järjestetään vuosittain kahdet opintopäivät. Opintopäivillä kokoontuu myös pelastusliittojen nuorisotyön edustajafoorumi. Foorumin tarkoituksena on tarjota aikaa keskustelulle ja päätöksenteolle sekä luoda mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda asioita esille. Opintopäivät ovat avoimet kaikille palokuntanuorten ohjaajille. Opintopäivät antavat tietoa ja oppia ajankohtaisista trendeistä nuorisotyössä. Katso myös Palokuntanuorisotoiminta-kategorian artikkelit

Nuoriso-osastojen kilpailutoiminta

Kilpailut Kilpailujen tarkoitus palokuntanuorisotyössä on innostaa, kannustaa ja motivoida nuoria. Kilpailuihin harjoittelemalla ja osallistumalla osaston yhteishenkeä voidaan tiivistää ja saada viikkoharjoitusrutiiniin jotain uutta ja haastavaa. Kilpailuihin harjoittelussa tärkeää on juuri nuorten motivoiminen ja vastuuttaminen. Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn suomenmestaruuskilpailu on ns. pimeä kalustokilpailu eli kilpailutehtävää ei kerrota etukäteen. Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn SM-kilpailuun voivat osallistua kaikki osastot riippumatta aiemmasta […]

Yli Hyvä Juttu

Mikä on Yli Hyvä Juttu? Yli Hyvä Juttu -toimintamallin ydinajatuksena on, että nuoriso- ja sosiaalitoimen työntekijät tarjoavat aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa nuorille, joilta puuttuu mielekästä tekemistä. Yli Hyvä Juttu -toimintamallia hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toiminta on syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Toimintamallia edistetään yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja alueellisten pelastusliittojen kanssa. Palosuojelurahasto ja […]