Suomen Pelastuskoiraliitto

Suomen Pelastuskoiraliitto Suomen Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin,  palo- ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Katso myös: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/

Suomen Palomiesliitto SPAL

Suomen Palomiesliitto SPAL Suomen Palomiesliitto SPAL on pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusalan oma ammattiliitto. SPALissa on noin 4 100 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä. Suomen Palomiesliiton kotisivut

Suomen Lentopelastusseura SLPS

Suomen Lentopelastusseura SLPS Suomen Lentopelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan kattojärjestö, joka tukee viranomaisia pelastustyössä. SLPS koordinoi pelastus- ja palolentotoimintaa sekä kouluttaa tehtäviin miehistöä, joka avustaa tarvittaessa poliisia henkilöetsinnöissä, suorittaa palovalvontalentoja ja metsäpalosammutuksen johtolentoja. Lentopelastajat liikkuvat pääosin nelipaikkaisilla ilma-aluksilla, joissa miehistönä on ohjaaja, tehtävänjohtaja ja kaksi tähystäjää. Heillä on käytössään VIRVE-laitteet viestintään ja GPS-laitteet tarkkaan paikantamiseen. […]

Suomen Sopimuspalokuntien liitto SSPL

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry SSPL on sopimuspalokuntatoiminnan ykkösasiantuntija Suomessa. Siksi se on mukana mitä erilaisimmissa valtakunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja työryhmissä sopimuspalokuntien edustajana. Liiton jäsenpalokunnille on erittäin tärkeää ja hyödyllistä, että pelastusalan kehittämistyössä on asiantuntijoina käytännön palokuntatoimintaa tuntevia henkilöitä, jotka ovat edelleen aktiivisesti mukana palokuntiensa operatiivisessa toiminnassa. [divider scroll_text=”Palaa ylös”] Edunvalvonta Etupainotteinen päätöksentekijöihin ja eri tahojen […]

Suomen Palopäällystöliitto SPPL

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry  Suomen Palopäällystöliitto  on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on tärkein tehtävämme. Palopäällystöliittoon kuuluu noin 2.000 pelastus- […]

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on pelastus- ja turvallisuusalan yleishyödyllinen asiantuntija- ja palvelujärjestö. Erityisenä tehtävänämme on pelastusalan sekä varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen. SPEK toimii palokuntien keskusjärjestönä. SPEK vaikuttaa Arjen ja asumisen turvallisuus Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa SPEKin toimintaa. Tavoitteenamme on onnettomuuksien määrän väheneminen ja vaaratilanteiden aiheuttamien vaikutusten rajoittaminen. Sisäisen […]

Alueellinen toiminta

Alueelliset pelastusliitot SPEK-ryhmään kuuluu 13 alueellista pelastusliittoa, jotka mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. [divider scroll_text=”Palaa ylös”] SPEK alueyksiköt SPEKin alueyksiköllä on neljä toimipistettä: SPEK Etelä-Savo, SPEK Lappi, SPEK Pohjois-Suomi ja SPEK-Pohjanmaa – Österbotten. Kunkin toimipisteen tehtävänä on palvella alueensa pelastusliittoa. SPEK alueellinen toiminta (SPEKin nettisivuilla) [divider scroll_text=”Palaa ylös”] Katso […]