Alueellinen palokuntanuorisotyö

Wikis > Alueellinen palokuntanuorisotyö

Alueellinen palokuntanuorisotyö

Alueellisia pelastusliittoja on yhteensä 13. Pelastusliitot esimerkiksi järjestävät erilaisia kursseja, välittävät materiaaleja muun muassa koulutuksen tueksi sekä organisoivat kilpailuja, opintopäiviä ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. Suurimpina liittojen voimannäytteinä ovat vuosittaiset palokuntanuorten leirit. Jokaisen pelastusliiton alueella on nuorisotyötoimikunta, joka vastaa toteutettavasta toiminnasta alueen nuoriso-osastoille (nuorisotyö). Toimikunnan koko vaihtelee alueittain, mutta toimikunnastalöytyy vähintään puheenjohtaja ja nuorisotyönohjaaja. Alueesta riippuen nimettynä voi olla lisäksi myös muita vastuuhenkilöitä toimikunnan jäsenten lisäksi. Toiminta-alueen laajuudesta ja nuoriso-osastojen määrästä riippuen pelastusliiton alue voi olla jaettu useampaan toiminta-alueeseen. Toiminta-alueiden nuorisotyötä tekevät osastot kokoontuvat vuosittain vähintään kerran ja tekevät yhteisessä kokouksessaan mm. esityksen nuorisotyötoimikunnan jäsenistä pelastusliiton hallitukselle. Alueen nuorisotyölle järjestetään yhteisiä tapahtumia, kilpailuita ja koulutuksia, joiden sisältöön voi esimerkiksi vaikuttaa nuorisotyötoimikunnan kautta. Yksi tärkein tapahtuma on vuosittain järjestettävä leiri, jossa järjestetään palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja. Alueellisen toiminnan avulla annetaan ideoita nuoriso-osastojen toimintaan sekä mahdollisuuksia luoda yhteyksiä muiden palokuntien kanssa. Tavoitteena on, että alueella olisi aktiivisia nuoriso-osastoja, jotka osallistuvat myös alueelliseen toimintaan. 

Katso myös