Palokuntahautajaiset

PALOKUNTAHAUTAJAISTEN JÄRJESTELYT   Mikäli omaiset haluavat niin palo- ja pelastusalalla palvellut (työ/harrastus) henkilö voidaan haudata palokuntalaisin kunnianosoituksin. Järjestelyt vaihtelevat mm omaisten toivomusten, kuolleen henkilön ja palokuntien mahdollisuuksien mukaan.   Joka tapauksessa järjestelyt on aloitettava välittömästi suruviestin vastaanottamisen jälkeen. Ensimmäisenä on päätettävä kuka suunnittelee, valmistelee ja johtaa palokuntalaisen toiminnan hautajaisissa (=palokuntakirkkoupseeri). Hänellä on päävastuu järjestelyjen onnistumisesta. […]

Seurantalot

Ympäristöministeriön oppaasta: ”Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa” löydät käytännönläheistä ohjeistusta siitä, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja ja ominaisuuksia kunnioittaen. Esimerkkikohteissa toteutetut ratkaisut ja oppaassa esitetty toimintamalli auttavat toimijoita löytämään kuhunkin kohteeseen sopivia ratkaisuja. Opas on tarkoitettu erityisesti rakennusvalvonta- ja muille viranomaisille, rakennuttajille, omistajille, korjausrakentajille ja suunnittelijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut asiasta […]

PalokuntaWiki

PalokuntaWiki Tämä PalokuntaWiki sisältää artikkeleita palokuntatoiminnasta palokuntalaisten avuksi ja toiminnan tueksi. PalokuntaWiki on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n tuottama sähköinen palvelu palokuntalaisille, jonka ylläpidosta vastaa SPEKin palokuntaosasto. Wikistä löydät vieressä näkyvän sisältörakenteen mukaisesti laajasti tietoa aina toimintaa ohjaavista oppaista perinnetietoon. Voit lähettää kehitysehdotuksia, palautetta tai kysymyksiä wikiin liittyen osoitteeseen: petri.jaatinen@spek.fi Wikin toimintaperiaate PalokuntaWikiin voivat tuottaa sisältöä […]

Palokuntanuorten koulutus

  Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä. Se on suunniteltu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja etenee suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. Nuoret voivat oppivan osan kurssien jälkeen suorittaa myös taitomerkkejä. Taitomerkin saa hyväksytysti […]

Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyön organisaatio Tässä artikkelissa kerrotaan palokuntanuorisotyön organisoitumisesta paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.   Organisoitumisen historia Paikalliset tarpeet ja erityispiirteet ohjaavat palokuntanuorisotoimintaa, mutta monia asioita tehdään myös yhteistyössä muun palokuntaorganisaation kanssa. Pelkästään yhteistyötä eri palokuntien välillä on tehty lähes niin kauan, kuin Suomessa on ollut palokuntatoimintaa. Esimerkkinä tästä käyvät yleiset palokuntalaiskokoukset, joista ensimmäinen järjestettiin Helsingissä vuonna 1889. […]

Alueellinen palokuntanuorisotyö

Alueellinen palokuntanuorisotyö Alueellisia pelastusliittoja on yhteensä 13. Pelastusliitot esimerkiksi järjestävät erilaisia kursseja, välittävät materiaaleja muun muassa koulutuksen tueksi sekä organisoivat kilpailuja, opintopäiviä ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. Suurimpina liittojen voimannäytteinä ovat vuosittaiset palokuntanuorten leirit. Jokaisen pelastusliiton alueella on nuorisotyötoimikunta, joka vastaa toteutettavasta toiminnasta alueen nuoriso-osastoille (nuorisotyö). Toimikunnan koko vaihtelee alueittain, mutta toimikunnastalöytyy vähintään […]

Nuoriso-osaston talous

Nuoriso-osaston talous Palokunnan taloudenhoito on toiminnan rahoituksen suunnittelua ja toteuttamista sekä talouteen liittyvien asioiden ja tapahtumien hoitoa ja seuraamista. Kannattaa tutustua oman palokunnan sääntöihin, sillä ne antavat määräyksiä palokunnan varojen käytöstä, toiminnan tarkoituksesta ja siitä, mitä palokunta voi tehdä toimintansa tarkoituksen toteuttamiseksi. Yleensä mainitaan myös varainhankintakeinoja, joilla toimintaa voidaan rahoittaa. Palokunta voi esimerkiksi järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen hankintaa sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, […]

Lait ja säädökset, jotka vaikuttavat palokuntanuorisotoimintaan

Lait ja säädökset, jotka vaikuttavat palokuntanuorisotoimintaan Tässä luvussa käsitellään niitä erilaisia lakeja ja säädöksiä, joista nuoriso-osaston johtajan on tärkeää olla tietoinen. Tutuksi tulevat pelastuslaki, nuorisolaki, laki nuorista työntekijöistä, yhdistyslainsäädäntö, vakuutukset ja vastuuasiat sekä jokamiehenoikeudet.   Pelastuslaki Nykyinen pelastustoimea säätelevä laki tuli voimaan vuoden 2011 heinäkuussa. Pelastuslaki ei ota suoraan kantaa nuoriso-osaston toimintaan, mutta jokaisen palokuntatoiminnassa […]

Nuorisotoiminta

Palokuntanuorisotoiminta Palokuntanuorisotoiminta on palokunnissa järjestettyä harrastustoimintaa 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissäkin tilanteissa. Nuoret kokoontuvat viikoittain harjoituksiin, joissa opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa esimerkiksi hätäkeskukseen, meripelastusseuraan tai vaikkapa partiolaisten toimintaan. Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi […]