Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Wikis > Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikurssin on  helmikuun 2016 loppuun mennessä suorittanut yli 29 000 henkeä.

Kurssin sisältö

  • Kurssin avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
  • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
  • Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
  • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
  • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
  • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
  • Kurssikoe ja kurssin päättäminen

Avoimien kurssien lisäksi kurssin järjestäjiltä voi tiedustella myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia omalla työpaikalla.

Kurssinjohtajien koulutus

Organisaatiot voivat kouluttaa myös omasta henkilöstöstään turvakorttikouluttajan ja toteuttaa siten turvallisuuskoulutusta sisäisesti, oman työyhteisön turvallisuuden kehittämiseksi. Myös useat sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset tarjoavat turvakorttikoulutusta alalle opiskeleville. Näin ollen heillä on turvallisuusosaamista jo opintojensa päätyttyä.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveydenhuollon tai turvallisuusalan tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin.  Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva sosiaali- ja terveysalan turvakortti.

Kurssinjohtajakoulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto (SPPL).

Rekisteriseloste

Katso myös: