Matkailualan turvallisuuspassi

Wikis > Matkailualan turvallisuuspassi

Matkailualan turvallisuuspassi

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Matupa on eräänlainen turvallisuusintro: se antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Turvallisuuspassikoulutus sopii hyvin kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.

Kurssin sisältö

Koulutuspäivä sisältää luentoja, keskustelua, itsearviointia ja ryhmätöitä. Passikoulutus kestää kahdeksan oppituntia, ja se voidaan jakaa kahdelle eri päivälle. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

• Turvallisuuden merkitys matkailussa
• Matkailun turvallisuuden erityispiirteet
• Lait ja säännöt
• Omatoiminen riskienhallinta
• Eri toimialojen riskit
• Toiminta hätätilanteessa
• Kurssikoe

Kurssilaiset tutustuvat koulutuksen aihepiireihin etukäteen lukemalla Matupa-oppikirjan Turisti turvassa – lyhyt oppimäärä. Kokeen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Matkailualan turvallisuuspassikoulutuksen on helmikuun 2016 loppuun mennessä suorittanut jo yli 10 000 henkeä.

Kurssin kouluttajat

Matkailualan turvallisuuspassikoulutuksia voivat pitää Matupan kurssinjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt. Kouluttajiksi voidaan valita henkilöitä, joilla on vankka matkailualan tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä turvallisuusasioihin. Kurssinjohtajakoulutus kestää kaksi päivää, ja niitä pidetään eri puolilla Suomea.

Kouluttajilla on käytössään Matupan opetus- ja tiedotusmateriaali. Muistitikulla jaettava materiaali käsittää noin power point -esityksen, matkailun turvallisuutta käsitteleviä lehtileikkeitä digitaalisessa muodossa, mainosjulisteita ja lehti-ilmoitusmalleja. Koulutusmateriaali on käännetty myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Rekisteriseloste

Koulutuksen kehittäminen

Matkailualan turvallisuuspassikoulutus suunniteltiin ja toteutettiin Lapin lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana pilottihankkeena Lapissa vuosina 2005-2007. Passin kehittämiseen osallistui lukuisa joukko matkailualan yrittäjiä ja työntekijöitä, oppilaitoksia, viranomaisia ja matkailujärjestöjen edustajia. Passikoulutusta pidettiin alueella hyvin tarpeellisena ja ajankohtaisena, ja Lapin matkailustrategiaan on merkitty turvallisuuspassikoulutus keinona matkailun turvallisuuden edistämiseksi. Passin vaikutukseen turvallisuuden parantamisessa uskottiin myös laajemmalti: Sisäisen turvallisuuden ohjelma (Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi) kirjasi tavoitteekseen edistää turvallisuuspassi-hanketta tavoitteena, että se otetaan käyttöön valtakunnallisesti.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutusten ohjaamiseksi ja kehittämiseksi on perustettu Matkailualan turvallisuuspassitoimikunta. Toimikunnan jäseninä ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Urheiluopisto, Lapin lääninhallitus, Kuluttajavirasto ja vakuutusyhtiöiden edustajana Tapiola-ryhmän RH-asiantuntijapalvelut. Toimikunnan puheenjohtajana toimii MaRa ry.

Passikoulutuksen toteuttamisen ja kehittämisen päävastuu on jaettu kolmelle eri taholle. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön keskeisenä tehtävä on passikoulutusten rekisteröinti ja neuvonta. Kurssinjohtajien koulutuksesta ja opetusmateriaalin kehityksestä päävastuun kantaa Lapin Urheiluopisto. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry. roolina on passikoulutuksen edistäminen ja markkinointi.

Katso myös: