Naistoiminnan kurssien kuvaukset

Wikis > Naistoiminnan kurssien kuvaukset

Perehdyttämiskurssi

Perehdyttämiskurssi on tarkoitettu erityisesti uusien jäsenten perehdyttämiseen, mutta se sopii myös kertaukseksi jo pidempään mukana olleille. Kurssin vetäjänä voi toimia esimerkiksi osastonjohtaja tai kouluttaja. Lataa ohjaajan opas.

Kurssiin liittyvä kurssilaisen työkirja on saatavilla SPEKin myynnistä.

Peruskurssi

Palokuntanaistyön peruskurssin tavoitteena on antaa palokuntanaiselle perustiedot ja -taidot yhdistystoiminnasta, palokuntakulttuurista, kodin onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, alkusammutuksesta ja toiminnasta hätätilanteessa sekä palokunta- ja pelastustoimesta. Kurssi täydentää Palokuntanaistyön perehdyttämiskurssilla opittuja asioita. Peruskurssi järjestetään pelastusliittojen toimesta.

Naisosaston johtajakurssi

Palokuntanaisosaston johtajakurssi on tarkoitettu palokuntanaisosaston johtajille tai siihen tehtäviin aikoville henkilöille. Kurssi soveltuu hyvin myös muille osaston vastuuhenkilöille.

Kurssi sisältää yleiskuvan pelastustoimesta, palokunnista, jäsenyydestä, toimintamuodoista, toiminnan mahdollisuuksista ja toimihenkilöiden rooleista. Kurssi antaa valmiuden osaston johtamiseen, toiminnan- ja talouden suunnitteluun sekä ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Kurssilla käsitellään edellä mainittuja aiheita naisnäkökulmasta. Yhtenä osiona tarkastellaan mm. naista johtajana. Osaston johtajakurssi järjestetään peruskurssin ohella pelastusliitoittain.

Kouluttajakoulutus

Vuoden 2010 alusta lähtien palokuntanaistyön kouluttajaksi voi valmistua myös pelastusliiton kouluttajakokeessa. Kouluttajakokeessa on neljä osaa: kirjallinen koesuunnitelma, ennakkotehtävät, koesuoritus ja arviointikeskustelu.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä pelastusliittosi palokuntanaistyön koulutusohjaajaan ja sovi hänen kanssaan asiasta. Koulutusohjaaja valitsee kanssasi sopivan kouluttajamestarin, jonka kanssa puolestaan sovitaan ennakkotehtävistä ja kokeen käytännön järjestelyistä. Täytä sitten kouluttajamestarille lähetettävä hakemus (liite: kouluttajakoe, hakemus).

Katso myös: