Opiskelijalle

EduSPEK oppimisympäristöön kirjautuneelle opiskelijalle avoimet kurssit itseopiskelua varten

Perehdyttäminen I + Sammutustyökurssi

Savusukelluskurssi

Palokuntien EA-kurssi

Pelastustyökurssi

Pintapelastuskurssi

Öljyvahinkojen torjuntakurssi