Luku

4. Savusukeltajan varusteet

 

 

 

 

Tämän luvun tavoitteena on, että:

 • tiedät mitä kuuluu savusukeltajan varustukseen
 • kertaat miten puetaan sammutusvarusteet
 • tiedät paineilmalaitteen käytönjälkeisen huollon

Pelastussukellusohjeen mukaiset savusukellusvarusteet

Yleistä

Henkilönsuojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksen 1406/1993 vaatimukset ja oltavaCE-merkittyjä. Liitteessä 3 on esimerkkejä vaatimusten mukaisista henkilösuojaimista.

Savusukeltajan perusvarustus

Savusukeltajan paloasuun kuuluvat palopuku, palokypärä, kypärän alushuppu, palokäsineet, palojalkineet ja paineilmahengityslaite, jossa on tarkoituksenmukaista olla lisäilmansyöttömahdollisuus. Tämän lisäksi pelastusyksikössä tulee olla paineilmahengityslaitteen lisäilman syöttöön soveltuva laitteisto.

Paloasun lisäksi puukko, letkunkannatin ja valaisin kuuluvat savusukeltajan perusvarustukseen. Kaksi- tai useampikerroksisiin rakennuksiin tai tiloihin mentäessä savusukellusparilla tulee olla hätäpoistumisen mahdollistavat varusteet. Savusukellusparia kohden tulee olla ainakin yksi radio. On tarkoituksenmukaista, että savusukeltajalla on liikeilmaisin. Suositeltavaa on myös lämpökameran käyttö.

Varusteiden huolto

Varusteet on huollettava käytön jälkeen huolto-ohjeiden mukaisesti. Valmistajien huolto-ohjeet on pidettävä nähtävillä huoltotiloissa. Pelastussukelluksessa käytettävien varusteiden huollosta on tehtävä pelastuslaitos- ja palokuntakohtaiset toimintaohjeet, joista selviää tarvittavat huoltotoimenpiteet, huoltojen tekijät ja huoltojen dokumentointi.

SavusukeltSavuvarusteet 1ajan perusvarusteet

 • palokypärä
 • alushuppu
 • palopuku
 • palokäsineet
 • palojalkineet
 • paineilmahengityslaite (lisäilman syöttömahdollisuus)
 • valaisin
 • radio / savusukelluspari
 • hätäpoistumisvälineet tarvittaessa kerroksiin tai katolle mentäessä
 • puukko ja letkunkannatin (Taskussa)

Suositeltavia varusteita

 • liikeilmaisin
 • lämpökamera

Työvälineet

Ykkönen: Suihkuputki ja työletkua

Kakkonen: Lisää työletkua ja murtautumisvälineet

Huomioitavaa

 • Älä koskaan savusukella palaville nesteille altistuneilla varusteilla!

 • Varmista pikakiinnitteisen kasvo-osan soveltuvuus kypärään!
 • Kerroksiin mentäessä paloköysipussi ei yksin riitä, tarvitset palovyön tai valjaat!
 • Paineilmasäiliö
  • Säiliöventtiili aina täysin auki (puolikierrosta takaisin)
  • Käsittele varoen
 • Pukeudu huolellisesti, mutta ripeästi!

 

Kurssikeskustelu