Luku

7. Savunpoisto

 

 

 

 

Tämän luvun tavoitteena on, että tunnistat sammutustyössä käytettävät savunpoistontekniikat sekä ymmärät savutuuletuksen merkityksen sammutustyössä.

Savunpoiston tarkoitus

Tulipaloissa palokaasut levittävät paloa, heikentävät näkyvyyttä, vaikeuttavat poistumista, aiheuttavat paniikkia. Palokaasut lisäävät myös jälkivahinkoja sekä aiheuttavat suurimman osan tulipaloissa aiheutuneista kuolemantapauksista.

Savusukeltajan työympäristö kuumien ja myrkyllisten palokaasujen ympäröimänä on vaarallinen ja vaikea syttymisherkkyyden, kuumuuden ja olemattoman näkyvyyden johdosta, joten palokaasujen poisto tehdä mahdollisimman nopeasti ja hallitusti. Pelastustoiminnan johtajan tai tilannepaikan johtajan tehtävänä on ratkaista palokaasujen poistotaktiikka ja -tekniikka.

savunpoisto_kaavio

Käsitekaavio: Savunpoisto

Savunpoisto = palossa syntyvän savun ja lämmön poistaminen rakennuksesta.

Savutuuletus = palokunnan suorittama savunpoisto, joka tapahtuu savunpoistoaukkojen avulla.

Palokaasujen poisto on tärkeää kun ihmisiä tai eläimiä on vaarassa. Huoneistopalossa savuisen rappukäytävän tuuletus ja ylipaineistaminen auttaa vaarassa olevia pelastautumaan.

Palokaasujen poisto nopeuttaa ja helpottaa sammutus- ja pelastustoimenpiteitä. Etsintä savuisessa huoneistossa nopeutuu, jos palokaasujen jäähdytyksen jälkeen huoneisto tuuletetaan suihkuputkella esimerkiksi parvekkeen ovelta. Näin saadaan nopeasti lisää näkyvyyttä.

Palokaasujen poistolla voidaan estää palon leviämistä  tai savuvahinkojen syntyä vielä vahingoittumattomissa tiloissa ylipaineistuksella.

Palokaasujen poisto on myös osa jälkivahinkojen torjuntaa. Palonjälkeisten toimien päämääränä on saada palokohde mahdollisimman nopeasti kuivaksi ja savuttomaksi. Etsintä savuisessa huoneistossa nopeutuu, jos palokaasujen jäähdytyksen jälkeen huoneisto tuuletetaan esimerkiksi parvekkeen ovelta.

Savutuuletuksen myötä myös sammuttajien työturvallisuus lisääntyy. Turvallisen liikkumisen minimi näkyvyysvaatimus on noin viisi metriä. Savutuuletuksen avulla voidaan estää palon leviämistä  tai savuvahinkojen syntyä vielä vahingoittumattomissa tiloissa.

Palokunnan savunpoistomenetelmät

Palokunta tekee savunpoiston pääsääntöisesti kolmella eri tavalla:

1. Luonnollinen tuuletus

savunpoisto2

Luonnollinen tuuletus

2. Ylipainetuuletus

savunpoisto3

Ylipainetuuletus

3. Alipainetuuletus

savunpoisto4

Alipainetuuletus

 

 

Oheisessa PowerPoint-esityksessä savunpoisto näkyy animaationa. Lataa tiedosto itsellesi linkistä: OT 21 Savunpoisto

Kokeet

Kurssikeskustelu