Luku

1. Perehdytys

Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja vahingon torjuntaa (Pelastussukellusohje).

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija

Tunnistaa pintapelastukseen liittyvät toiminnot ja kykenee toimimaan ohjatusti pintapelastajana normaaliriskisissä olosuhteissa

  • Ymmärtää prosessin eri toimintojen merkityksen ja toiminnan jatkuvuuden
  • Osaa ohjatusti toimia pintapelastustehtävällä pintapelastajana, tunnistaa oman osaamisensa ja suorituskykynsä ja rajoitteensa.

Tietää pintapelastuksessa käytettävät varusteet ja niiden huollon

  • Osaa pukea pintapelastuspuvun oikeaoppisesti. Tuntee pintapelastuksessa käytettävät varusteet. Tietää työnantajan ja työntekijän velvoitteet suojavarusteista

Tunnistaa pintapelastustoimintaan liittyvät riskit

  • Tunnistaa riskikohteet ja on tutustunut eri toimintamalleihin riskikohteissa

Kykenee harjoittelemaan turvallisesti kurssilla opetettuja taitoja

  • Omaa valmiudet harjoitella pintapelastusta turvallisesti

On motivoitunut kehittämään oppimiaan taitoja

  • Tuntee pintapelastuksen haasteellisuuden ja toiminnan vaatimukset fyysisen kunnon ja harjoittelun osalta

Kurssin sisältö

Pintapelastuskurssi koostuu itseopiskelusta, jota teet parhaillaan, lähi oppitunneista, omassa palokunnassasi tapahtuvasta harjoittelusta ja lähiopetuksesta. Tuntimäärät omatoimisessa opiskelussa ovat suuntaa antavia. Kokemuksesi ja aikaisempi pintapelastuksen aihealueiden tunteminen helpottaa opiskeluasi. Yhdellä voi teoriaosuuden omaksumiseen mennä 5 tuntia toinen selviää vähemmällä.

Tuntisisältö

Pintapelastuskurssin sisältämät tuntimäärät aihealueittain

Lähioppitunnit ovat perinteisiä kouluttajajohtoisia oppitunteja.

Itseopiskelun aihealueet on jaettu omiksi kokonaisuuksiksi. Voit lukea jokaisen aihealueen omana osanaan, kaikkea ei kannata yrittää omaksua yhdellä kerralla. Asiaa on paljon ja jos kaikki on uutta, sinulla on edessäsi melkoinen haaste. Kurssin aikataulusta riippuen sinulla on aikaa omaksua asiat viikosta kahteen viikkoa.

Palokunnassa tapahtuva harjoittelu ajoittuu itseopiskeluviikoille. Opettelet omassa palokunnassasi puvun huoltoon ja pukeutumiseen liittyvät asiat. Lisäksi suoritat kuivaharjoitteluna etsinnän tekniikan.

Lähiharjoittelujakson aiheet ja tuntimäärät selviävät seuraavasta taulukosta:

Kurssilaisen ohjelma

Lähiharjoittelun sisältö

Kurssilla opetellaan perusasiat. Pintapelastukseen kuuluu paljon tekniikoita ja asioita, joita ei ehditä opettaa tällä kurssilla. Kurssilla käsitellään lähinnä rannalta tapahtuvaa pelastustoimintaa ja perusasioita. Tarvittaessa kurssinjohtaja voi laajentaa koulutusta paikallisiin olosuhteisiin paremmin sopivaksi ja käyttää esimerkiksi venettä koulutuksessa, kuten meri- ja rannikkovartiosto omilla kursseillaan tekeekin.

Opitun todentaminen

Kurssin päätteeksi testataan osaaminen. Opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat koko­nais­suo­ri­tuk­se­na sek­to­ri­et­sin­nän pari­suo­ri­tuk­se­na uima­ran­nal­la. Tutustu etukäteen testissä vaadittaviin asioihin alla olevasta lomakkeesta.

Lataa tiedosto (PDF, 218KB)