Luku

2. Pelastussukellusohje

 

 

 

 

Tämä luvun tavoitteena on, että:

  • tiedät pelastussukellusohjeen tarkoituksen
  • erotat savusukelluksen muista sammutus- ja pelastustehtävistä, joissa käytetään paineilmalaitteita
  • tiedät savusukelluskelpoisuuden kriteerit
  • tiedät savusukellusta koskevan ohjeistuksen

 

Pelastussukellusohje on savusukellustoiminnan perusta

Tässä luvussa ei käsitellä savusukelluksen riskejä ja savusukeltajan varusteita, vaan ne käsitellään erikseen myöhemmin.

Pelastussukellusohjetta sovelletaan pelastussukellukseen ja pintapelastukseen. Ohjeen tarkoituksena on ohjata käytäntöjä, jotka edistävät pelastussukelluksen ja pintapelastuksen turvallisuutta. Pelastussukellukseen kuuluvat savu, kemikaali- ja vesisukellus.

Pelastussukellusohje 6

Sisäasiainministeriö hyväksyi pelastussukellusohjeen otettavaksi käyttöön 30.11.2007.

Tätä ohjetta sovelletaan pelastussukellukseen ja pintapelastukseen. Ohjeen tarkoituksena on ohjata käytäntöjä, jotka edistävät pelastussukelluksen ja pintapelastuksen turvallisuutta.

Jos alueella olevat uhat edellyttävät tätä ohjetta vaativampia järjestelyjä, tulee alueen pelastustoimen laatia täydentävät ohjeet.

Lue huolella ensin Pelastussukellusohje.

Seuraavissa kappaleissa ohje on pilkottu pienempiin osa-alueisiin, jossa Pelastussukellusohjeen savusukellusta koskevat asiat käydään läpi. Sinun on suoritettava jokaisessa kappaleessa oleva oppimistehtävä, jotta pääset seuraavaan kappaleeseen.

Kurssikeskustelu