Luku

Lisätietoa

Tämä osio ei ole pakollista materiaalia, vaan lisätietojen hankkimista varten.

Linkkejä öljystä

Öljynkulutus maittain (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Öljyn tuotanto (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Öljy, kaasu ja kivihiili (Geologian tutkimuskeskus)

Missä öljy syntyy? (Tieteen Kuvalehti)

Öljy energialähteenä (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Öljyvarojen määrä (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Öljyn tuotanto (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

 

Öljyntuottajamaat

Vuonna 2012 kymmenen suurinta öljyntuottajamaata olivat Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Kanada, Iran, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Kuwait, Irak ja Meksiko (BP:n tilasto).

Öljyntuottajamaiden järjestöön Opeciin kuuluvat öljyntuottajamaista; Algeria, Angola, Ecuador, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Venezuela ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Merkittävimpiä Opecin ulkopuolisia öljyntuottajia ovat Venäjä, Kanada, Yhdysvallat ja Norja. Venäjä ja Saudi-Arabia ovat suurimpia öljyn viejiä.

Öljynkulutuksessa Yhdysvallat on aivan omaa luokkaansa: Yhdysvalloissa kulutetaan 20 % maailmassa käytetystä öljystä. Toiseksi eniten kuluttaa Kiina (12 %) ja kolmanneksi eniten Japani (5 %).

oljynkulutus-maittain-2014

Luvut sisältävät raakaöljyn, liuskeöljyn, öljyhiekan ja kaasukondensaatit. Kaasukondensaatti (natural gas liquids, NGL): nestemäinen hiilivetyseos öljyn ja kaasun tuotannosta, erotetaan paineistamalla tai jäähdyttämällä, kondensaateista jalostetaan öljytuotteita.

Maailman öljyvarat

Maailman tunnetuista öljyvaroista yli puolet sijaitsee Lähi-idässä. Myös Keski- ja Etelä-Amerikassa, erityisesti Venezuelassa, on merkittäviä öljyvaroja.

Venäjällä on huomattavat öljyvarannot. Euroopalle tärkeän öljyntuotantoalueen muodostavat Pohjanmeri ja Norjanmeri. Tulevaisuudessa suurten öljyvaltioiden joukkoon nousee ehkä myös Brasilia, jonka rannikolta on löydetty mittavia syvänmeren öljyesiintymiä.öljynporauslautta

Öljyvaroista ja niiden riittävyydestä on olemassa erilaisia arvioita. Useimmat arviot lähtevät siitä, että nykyiset öljyvarannot riittävät tämänhetkisellä tuotannolla yli 40 vuotta, mikäli uusia varantoja ei löydettäisi.

Viimeisten 20 vuoden aikana öljyvarantojen suhde tuotantoon on ollut suhteellisen vakaa ja muuttunut vain vähän uusien varantojen löytymisen takia.

Uusia hyödynnettävissä olevia öljyesiintymiä löydetään kuitenkin jatkuvasti öljyn etsimis- ja hyödyntämisteknologioiden kehittyessä. Vaikka uudet löydetyt öljykentät ovat pääosin pienempiä ja korkeammin kustannuksin hyödynnettävissä kuin esimerkiksi Lähi-idän nykyiset öljyvarannot, ovat raakaöljyn yhteenlasketut varannot kuitenkin suhteellisen runsaat. Lisäksi on olemassa nk. ei-konventionaalisia öljyvarantoja kuten liuskeöljy ja öljyhiekka, joiden hyödyntäminen on kalliimpaa ja hankalampaa. Nämä mukaan lukien öljyvarantojen on arvioitu riittävän nykyisellä kulutustasolla yli 200 vuotta.