Luku

6. Ensihoito

 

Tässä osiossa käydään läpi alilämpöiseen potilaaseen liittyviä asioita, jotka tulee ottaa huomioon potilaan hoidossa.

Sairaankuljetus vastaa potilaan hoidosta. Jos sairaankuljetuksen tulo viivästyy tai potilaita on useita, täytyy pelastushenkilökunnan tuntea potilaan hoitamista koskevat päälinjat. Potilaalle annetaan aina oireen mukainen hoito ABCDE:n mukaan.

ABCDE

Suomessa järvien ja merien vesi on lähes aina viileää kesän muutamaa päivää lukuun ottamatta, joten oleskelu vedessä aiheuttaa alilämpöisyyttä, mikä on otettava huomioon potilaan hoidossa.

Vesi jäähdyttää noin 25 kertaa nopeammin kuin saman lämpöinen ilma. Elimistö pyrkii suojaamaan elintärkeitä toimintoja jäähtymiseltä vähentämällä raajojen verenkiertoa, koska ne eivät ole tärkeät selviytymisen kannalta. Raajojen lämpötila laskee ja samalla raajoissa olevan veren lämpötila laskee. Varomattomalla liikuttelulla tai muulla ohjeen vastaisella toiminnalla aiheutetaan tilanne, jossa viileä veri lähtee raajoista liikkeelle ja aiheuttaa rytmihäiriöitä tai pahimmillaan kammiovärinän potilaalle. Tällöin alilämpöisen potilaan sydän ei defibriloidu ja ainoana hoitona on kuljettaa potilas elvyttäen sairaalaan.

Hukuksissa olleen elvytys on haasteellista ammattilaisillekin. Kurkunpään sulkeutuminen kuivahukkumisessa tai veden joutuminen hengitysteihin tuovat elvytykseen lisähaastetta. Toisaalta elottomuuden syyn ollessa vain hapenpuute, saattaa pelkkä tehokas ventilaatio palauttaa elintoiminnot ja potilaan jäähtyminen viileässä vedessä ennen elottomuutta parantaa hänen ennustettaan.

Veden jäähdytys kehoon

Hypotermisen potilaan hoito

  • Pelasta potilas kylmästä (varovainen käsittely!)
  • Riisu märät vaatteet ja suojaa potilas lisälämmönhukalta
  • Eristä potilas kylmästä alustasta
  • Älä hiero vartaloa tai raajoja
  • Anna lisähappea
  • Potilas kuljetetaan vaaka-asennossa, häntä ei saa kävelyttää
  • Lievässä hypotermiassa hyväkuntoiselle voi juottaa lämmintä juotavaa
  • Kaularangan tukeminen tarvittaessa