Luku

7. Eläimen pelastaminen

Tässä jaksossa käydään läpi yleisimmät eläimenpelastustehtävät jäätävissä olosuhteissa. 

Varsin usein pintapelastustehtävä koskee eläimen pelastamista veden varasta. Heikot jäät pettävät hirvieläinten alta ja ihmiset ilmoittavat kiinni jäätyneistä vesilinnuista. Myös jäihin pudonneita koiria haetaan maassamme useita vuosittain. Luonnoneläimen pelastamisella saadaan näkyvyyttä ja hyvää mainetta mediassa ja kansalaisten keskuudessa. Lemmikkikoiran rahallinen käyttöarvo saattaa olla huomattava tunnearvon lisäksi.

Jos eläimen pelastaminen voidaan tehdä turvallisesti, eikä toiminnalla heikennetä tärkeämpien tehtävien hälytysvalmiutta, käy joutsenen hakeminen lammesta hyvästä harjoituksesta. Pelastustoiminnanjohtaja tekee päätöksen tehtävän hoitamisesta.

Sairaat tai vahingoittuneet kotieläimet pyritään saamaan hoitoon. Jos eläintä ei voida parantaa, se on lopetettava. Yleensä lopettamispäätöksen tekee joko eläimen omistaja tai eläinlääkäri. Tarvittaessa päätöksen kärsivän eläimen lopettamista tekee ensisijaisesti eläinlääkäri tai tarvittaessa poliisi. Poliisi voi myös suorittaa eläimen lopettamisen.

Hirvieläimet

Villieläimet lähtökohtaisesti pelkäävät ihmistä ja hyväkuntoisina puolustautuvat, jos eivät pysty pakenemaan. Omatoiminen autettu pelastaminen onkin eläinten kanssa toimittaessa hyvä toimintamalli. Pienellä avustuksella eläin pelastaa itse itsensä, eikä pelastajan omaa terveyttä tarvitse vaarantaa. Railon tekeminen rantaan ja hirven uittaminen sitä pitkin on hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta.

Väsynyt hirvieläin voidaan vetää jäälle paloletkua käyttämällä, jos jää on tulosuunnassa riittävän vahvaa aktiiviselle pelastamiselle. Paloletkusta tehdään eläimen kaulaan lenkki, josta neljä pelastajaa pystyy vetämään täysikasvuisenkin eläimen jäälle. Paloletkusta tehty lenkki on helppo irrottaa, jos eläin pyrkii pakoon heti jäälle päästyään. Väsynyt eläin voidaan vetää lenkistä vahvemmalle jäälle lepäämään ja keräämään voimia. Eläimen toipumista voi pyytää seuraamaan poliisin tai paikallisen metsästysseuran edustajan, jotka tarvittaessa lopettavat eläimen.

Eläintä ei saa tarpeettomasti rääkätä ja joskus voi olla järkevää lopettaa hirvi poliisin luvalla ja luovuttaa ruho paikalliselle riistahoitoyhdistykselle. Kovilla talvipakkasilla eläin voi nousta rannalle, mutta paleltuu kuoliaaksi seuraavien tuntien aikana, varsinkin jos eläin on väsyttänyt ja kylmettänyt itsensä uidessaan avannossa pitkään. Eläimen lopettamiseen päädyttiin kaikissa onnettomuustyypeissä 118 kertaa vuonna 2014 (Pronto).

Hirvi on pudonnut jäihin ja yrittänyt rikkoa jäätä edestään päästäkseen rantaan.

Hirvi on pudonnut jäihin ja yrittänyt rikkoa jäätä edestään päästäkseen rantaan.

Hirvi2

Pelastajat sahaavat railoa jäähän.

Hirvi3

Pelastajat uittavat jääpalat jään alle ja raivaavat railon hirvelle.

Hirvi ohjataan rantaan railoa myöten.

Hirvi ohjataan rantaan railoa myöten.

 

Koiran pelastaminen

Koirat putoavat useasti jäihin, joka ei kanna ihmistä kunnolla. Tällöin sivullisilla ei ole mahdollisuutta mennä pelastamaan koiraa itse, vaan tarvitaan pelastuslaitoksen apua. Eteneminen huonosti kantavalla jäällä on hidasta ja raskasta. Pintapelastuslautta tai vaikkapa potkuri voi olla hyvä apu kyseisellä tehtävällä. Ison koiran nostaminen pintapelastuslautalle voi olla haasteellista yksin. Toisaalta koiran turkista saa usein hyvän otteen, jos itse on laudalla.

Vedestä koiraa nostettaessa jäälle tai lautalle kannattaa koiran kylki kääntää lauttaa vasten ja laittaa kädet etutassujen takapuolelle ja takatassujen etupuolelle koiran alle ja kipata koira kyljelleen laudalle. Tekniikka on sama, jolla uimahallin henkilökunta koulutetaan nostamaan tajuton potilas yksin altaan reunalle.

Koiran nostaminen vedestä.

Ison koiran nostaminen vedestä lautalla