Luku

9. Altistumisen vähentäminen

eo9

 

 

 

 

 

 

 

Altistuminen haitallisille aineille sammutustyössä ja eritoten savusukelluksessa on ollut paljon esillä alalla viime vuosina. Olen jakanut altistumisen luvun kolmeen kappaleeseen, joista ensimmäinen käsittelee altistumista lämmölle. Toinen altistumista haitallisille aineille ja kolmannessa tuodaan esille toimia, millä vähentää altistumista.

Tämän luvun tavoitteena on, että tunnet altistumisen vähentämisen perusteet.

Kurssikeskustelu