Luku

8. Sammutustoimintaan liittyvä peruskalusto (P)

Tämän oppijakson tavoitteena on, että:

  • tunnistat pelastusajoneuvon kaluston
  • tiedät teoriassa kaluston käyttötarkoituksen

Sammutusauton kalusto

Tässä luvussa käsitellään sammutusauton peruskalustoa ja sen huoltoa.

Pelastusauto/sammutusauto/paloauto on palokunnan ensitoimenpiteisiin varustettu pelastusajoneuvo. Tässä materiaalissa käytetään nimeä sammutusauto.

Sammutusauto on kiinteällä pumpulla, vesisäiliöllä, miehistötilalla (vähintään 1 + 3:lle) sekä sammutus-, pelastus-, raivaus-, kemikaalitorjunta- ja ensivastetehtäviin tarkoitetulla kalustolla varustettu pelastusauto. Se voi olla myös kalustettu vain esimerkiksi sammutus ja pelastuskalustolla.

Sammutusauton kaluston avulla tulee selviytyä osalähdön tehtävistä, kuten:

  • sammutustoiminnasta savusukelluksineen (huoneistopalo, henkilöautopalo, jne.)
  • savutuuletuksesta
  • pintapelastuksesta
  • raivauksesta ja murtamisesta
  • liikenneonnettomuuksista
  • kemiallisista onnettomuuksissa tiedustelusta ja pelastamisesta
  • ensivastetehtävistä

Kurssikeskustelu