Luku

6. Rajatun tilan palo

 

 

 

 

Tämän luvun tavoitteena on, että oppilas

  • ymmärtää rajatussa tilassa kehittyvän palon eri vaiheet
  • tunnistaa suljettuun palotilaan liittyvät riskit

 

Rajatun tilan palo

Savusukeltajan on tunnettava tulipalon kehittymiseen vaikuttavat tekijät siten, että hän osaa havannoida kohteessa palon eri vaiheet sekä palon vaarat. Huonepalon sammuttaminen voidaan tehdä eri sammutustekniikoita käyttäen.

Rajatussa tilassa oleva palo on suljetussa tai osittain suljetussa tilassa tapahtuva palo, jossa palamisilman saatavuus on rajallinen ja jossta savu ja lämpösäteily eivät pääse poistumaan esteettä. Rakennuspaloissa tällaisia tiloja voivat olla mm. huone, huoneisto, palo-osasto, kellari, ullakko tai teollisuushalli.

 

Happirajoitteisen huonepalon vaarat

Edellytykset happirajoittesen palon syntymiselle ovat:

  1. Huonetila on tiivis
  2. Huoneen ikkunat eivät ole menneet rikki
  3. Riittävä lämpötila

Happirajoitteinen palo on huonepalon vaihe, jossa palotehoa rajoittaa tilaan virtaavan hapen määrä.

Mikäli edellytykset happirajoitteisen palolle on olemassa ja ikkunat eivät ole rikkountuneet, palokaasuissa on hengitysvaihe, jolloin on olemassa todellinen vaara savusukeltajalle rikkaiden palokaasujen leimahdukselle.

Leimahdus on rajatussa tilassa olevien syttyvien kaasujen yhtäkkinen osittain tai kokonaan syttyminen.

 

Kurssikeskustelu