Luku

6. Pelastustoiminnan yleiset periaatteet (S)

Tämän oppijakson tavoitteena on, että:

  • tunnistat pelastustoiminnan keskeiset käsitteet ja muodostelmat
  • tunnistat yleisimmät onnettomuustyypit
  • osaat viestiä pelastustoiminnassa käytettävillä viestivälineillä

Jokaiseen kappaleeseen liittyy pieni tehtävä kappaleen lopussa.

Kurssikeskustelu