Luku

5. Persoonallisuustyylit


Samalla tavoin kuin eri oppimistyylit, myös ihmisten persoonallisuus vaikuttaa oppimiseen ja asioiden käsittelyyn. Persoonallisuustyypeissäkin on monia eri jaotteluja, mutta tässä käymme läpi Enneagrammin 9 erilaista persoonallisuustyyppiä.

Enneagrammiin voit tutustua lisää http://www.enneagram.fi/enneagrammin-perusteita/

Näissä testeisä kannattaa muistaa, että meissä on piirteitä useammasta persoonallisuustyypistä ja usein eri persoonallisuustyppi on vallitsevana eri rooleissa.

Enneagrammi jaottelee persoonallisuustyypit yhdeksään eri kategoriaan seuraavasti

Eri persoonallisuustyyppejä motivoi yleensä

  1. asioiden kohentaminen, huipputavoitteet, pyrkimys parempaan
  2. henkilökohtainen kiitos, olla tarpeellinen, mukava yhdessäolo toisen kanssa
  3. onnistuminen, tavoitteet, tunnustukset, mittavat saavutukset, tehokkuus
  4. luovuus, yksilöllisyys, ainutlaatuisuus, syvällisyys, itsensä toteuttaminen
  5. älyllisyys, asioiden perinpohjainen ymmärtäminen
  6. luottamus, ongelmien ennakointi, varmuus asioista ja ihmissuhteista
  7. innostava visiointi, uuden suunnittelu, mahdollisuudet ja vaihtelu
  8. valta päättää, suorapuheisuus, selkeät valtasuhteet, heti asiaan
  9. sopuisa ilmapiiri, selvät ohjeet, rauhallinen tahti, hyväksyvä yhteishenki

Tehtävä:

Tee enneagrammin persoonallisuustesti, Tunnista itsesi- testi sivulta http://www.enneagram.fi/testit/

(Sivulta löytyy useampita testejä ja voit tehdä ne kaikkikin jos haluat)

  • Millaisen tuloksen sait? Oliko mielestäni tulos oikea? Miten oman persoonallisuustyyppisi tunnistamien auttaa sinua toimimaan koiraryhmänjohtajana? Millaista hyötyä näet siitä, että koiraryhmänjohtaja tiedostaa ja tunnistaa persoonallisuustyypit?

Kurssikeskustelu