Luku

6. Pelastustekniikka

 • Pelastustoiminta suoritetaan aina altistuneen ehdoilla.
 • Toiminnassa pyritään aina huomioimaan vammamekanismi ja altistuneen vammat.
 • rangansuuntainen siirto ja käsittely.
 • Irrotusreitti valitaan nopeimman ja helpoimman pelastusreitin kautta.
 • Irrotussuunnitelma tulee laatia yhteistyössä ensihoidosta vastaavan kanssa.
 • Kyljen aukaisu on nopea pelastusreitti.
 • Katonkääntö tai –poisto valitaan ensisijaiseksi pelastusreitiksi kun potilaita > 1.
 • Aina ennen irrotustyön aloittamista ajoneuvo pitää tukea.
 • Suunnitelmallinen ja tehokas pelastustoiminta mahdollistaa potilaalle paremmat selviytymismahdollisuudet.
 • ”Kultainen tunti” sääntö tarkoittaa, potilaan toimittamista traumapotilaiden hoitoon erikoistuneeseen sairaalaan, tunnin kuluessa onnettomuuden syntymisestä.
 • Kultaisen tunnin tulee olla tavoitteena potilaan irrotuksessa.
 • Pelastustoiminnan aikana potilaan hoitaminen, huolellinen suojaaminen ja informointi on erittäin tärkeää.