Luku

4. Puomituksen perusteet ja rantojen puhdistaminen

Merelle ja suurissa vesistöissä tapahtuvissa öljyonnettomuuksissa pääsääntöinen öljyntorjuntataktiikka Suomessa on estää öljyn pääseminen vesistön rannalle. Veteen vapautuneen öljyn leviämistä pyritään estämään erilaisilla puomituksilla. Veteen vapautunutta öljyä pyritään keräämään myös erilaisilla veneisiin sijoitetuilla keräysjärjestelmillä.

Öljynkerääminen vesistöjen rannoilta on vaikeaa johtuen Suomen kivikkoisista rannoista. Se on myös hidasta sekä erittäin kallista. Rantakeräys vaikeassa ympäristössä on täysin käsityötä. Suurissa öljyvahingoissa rantakeräys voi kestää kuukausia, jopa vuosia. Rantakerääminen vaatii erittäin paljon työvoimaa eikä pelastuslaitoksilla yleensä ole sellaisia omia resursseja käytettävissä joita voidaan osoittaa toiminta-alueelle pitkittyneessä öljyntorjuntatilanteessa. Pienissä öljyntorjuntatehtävissä pelastuslaitoksen tulee kuitenkin suoriutua omalla kalustolla myös rantakeräyksestä. Henkilöstön tulee jokaisessa öljyntorjuntatilanteessa käyttää oikeanlaisia henkilösuojaimia sekä pukeutua oikein. Periaatteet öljyn rantakeräykseen ovat samat isoissa sekä pienissä tehtävissä.

WWF on Suomessa merkittävä voimavara pitkittyneissä rantakeräystä vaativissa öljyntorjuntatehtävissä. Alla WWF:n opas öljyyntyneiden rantojen puhdistukseen.