Luku

4. Hätäensiapu (P)

SPR Hätäensiapu hyväksiluetaan. Lisäksi SPR EA1 ja EA2 sekä terveydenhoitoalan tutkinnot. Myös palokuntanuorten koulutusjärjestelmän ensiavun jatkokurssi hyväksiluetaan.

Sisältö:

Hätäensiapu onnettomuustilanteissa tai sairauskohtauksessa

Tavoittena on, että opiskelija:

 • tunnistaa hätätilapotilaan ja  osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sekä hälyttää lisäapua.
 • saa teoriapohjan, jota voi soveltaa myöhemmissä käytännön harjotteissa.
 • tietää mitä alla olevat kokonaisuudet pääpiirteittäin käsittävät.
  • Potilaan hätäsiirto
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Hengitystien hallinta (hengitysteiden avaaminen, tajuttoman kylkiasento, vierasesineen poistaminen)
  • Peruselvytys

Hätäensiapu on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön auttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet, jotka voidaan tehdä ilman apuvälineitä tai yksinkertaisin välinein esim.

 • hätäsiirto vaarasta (makaa ajoradalla, palavassa autossa tajuttomattomana tms.)
 • runsaan ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen (potilaaseen tullut lävistävä tms. vamma, joka aiheuttanut runsaan verenvuodon)
 • hengitystien hallinta (tajuton potilas)–> hengitysteiden avaaminen–>tajuttoman kylkiasento
 • vierasesineen poistaminen (aikuisella ruoka tai lapsella esim. lelu tms.)
 • peruselvytys

Hätätilapotilas on henkilö, jolla peruselintoiminnot ovat häiriintyneet tai vaarassa häiriintyä

 • verenpaine on matala (esimerkiksi verenvuodon takia)
 • hengitys on vaikeutunut
 • potilasta ei saada hereille
 • yleistila on äkillisesti tuntemattomasta syystä huonontunut
 • potilaaseen on kohdistunut suuri tai läpäisevä energia
 • potilaalla on sydänperäiseksi sopiva rintakipu, johon nitro ei auta
 • voimakas, ennenkokemattoman kova päänsärky

Potilaan kohtaaminen

Muista aina potilaan kohtaamistilanteessa kohtelias käytös. Voit myös esittäytyä tarvittaessa.

 • käyttäydy ja toimi rauhallisestiKylkiasento
 • ole hienotunteinen ja muista intimiteetti
 • puhu selkeästi ja ymmärrettävästi
 • kerro mitä teet ja miksi

Muista potilaiden erilaisuus, äläkä lähde “lokeroimaan” potilaita (esim. ulkonäön, ihonvärin, uskonnon tms. mukaan).

Huomioi, että vanhuksilla voi olla mm. kuulo-, ja näköhäiriöitä, ajatus- ja näköharhoja sekä omat nimitykset erilaisille asioille. Vanhuksella voi olla myös runsaasti perussairauksia, jotka aiheuttavat erilaisia oireita.

Lapset ovat oma haasteellinen ryhmänsä, joita tuleekin lähestyä hitaasti ja kiireettä ja olemalla rauhallinen. Pyri puhekontaktiin ennen kosketusta ja pyydä lapsi vanhempien tai tuttujen syliin.

Huomioi myös etniset vähemmistöt, joilla voi olla hyvinkin erilainen kulttuuri, uskonto ja kieli.

Ensiarvio

Hengitys
 • tuntuuko ilmanvirtaus? Jos ei, niin aloita elvytys!
 • miltä näyttää hengitys näyttää ja Hengityspoikkeaako normaalista? Hengitys voi olla esimerkiksi työlästä, nopea/hidasta, pinnallista
 • liikkuuko rintakehä?
 • ihon väri?

Pot kohtaaminen

Hätätilapotilaalla ei hengitystie ole auki tai se ei tajunnan tason takia pysy auki. Hätätilanteeseen viittaa myös nopea hengitystaajuus (yli 25 krt/min.). Potilas ei esimerkiksi pysty puhumaan kun yksittäisiä sanoja.

Tajunta
 • hereillä?Pot tutkiminen
 • heräteltävissä?
 • puhuttelu, ravistelu
 • ei hereillä?
 • yleistila ja oire?

Hätätilapotilas ei ole heräteltävissä.

Tajunnan häiriöitä voi aiheuttaa moni asia. Yksi yleinen muistisääntö tajuttomuuden syyn selvittämiseen on sanayhdistelmä VOI IHME! Kirjaimet tarkoittavat seuraavia asioita:

V = vuoto kallon sisällä,
O = O2 puute(hapenpuute),
I = intoksikaatio (myrkytystila),
I = infektio
H = hypoglygemia (matala verensokeri),
M = matala verenpaine,
E = epilepsia (aivojen sähköinen toimintahäiriö) sekä
! = simulaatio (esittää tajutonta).

Toki tajuttomuutta voi aiheuttaa monet muutkin asiat kuten esimerkiksi lääkkeet, alkoholi jne.

Kylkiasento

Mikäli potilaalla oma hengitys ja potilas hengittää lähes tai täysin normaalisti niin tulee sinun kääntää potilas kylkiasentoon potilaan hengityksen turvaamiseksi. Kylkiasento on ensiavussa käytetty asento tajuttomalle potilaalle. Sen tehtävä on pitää potilas vakaassa asennossa ja potilaan hengitystiet avoimina. Kylkiasentoa voi hiukan soveltaa, jos potilaan liikuttelu on hankalaa. Tärkeintä ei ole juuri oikea tekniikka kylkiasentoon kääntämiselle vaan sen lopputulos, eli potilaan hengitystiet jäävät auki. Mikäli potilas esim. oksentaa, niin asento estää välittömän tukehtumisvaaran.

Kylkiasento kuvasarj

Kylkiasento

Yksi esimerkki kylkiasentoon kääntämiselle, jos potilas selällään.

 1. Aseta potilaan toinen käsi potilaan rinnalle ja toinen suoraksi sivulle. Nosta rinnalla olevan käden puoleinen polvi koukkuun.
 2. Käännä potilas kyljelleen niin, että koukussa oleva polvi tulee potilaan yli ja että pää lepää käteen.
 3. Tarkista, että hengitystiet ovat avoinna ja että, asento näyttää mukavalta. Odota heräämiseen tai ammattiavun saapumiseen.

Ulkoiset vammat

Tässä käsitellään ensisijaisesti verenvuotoja ulkoisesti, mutta potilas voi vuotaa myös sisäänpäin.

Ruhjevammat, irtirepeytymiset, hallitsemattomat verenvuodot voidaan yrittää tyrehdyttää kiristyssiteellä, mikäli ei muutoin saada tyrehtymään. Potilas asetetaan lepoasentoon ja potilaan kehon suunnasta katsottuna ennen vammakohtaa asetetaan vahva side tai esimerkiksi vyö, jota kiristämällä pyritään saamaan vuoto loppumaan.

Pienemmät vuodot voi saada tyrehdytettyä painesiteellä, jolloin haavan päälle asetetaan esimerkiksi sidetaitoksia ja painoksi päälle sideharsorulla ja tämä yhdistelmä sidotaan tiukasti sideharsolla kiinni.

Jos vuoto raajassa

 • autettava makuuasentoon (rauhoita)
 • käsi suoraan haavalle (oman turvallisuuden takia käytä suojakäsineitä, jos mahdollista)
 • nosta raaja sydämen tason yläpuolelle
 • paine- / kiristysside

Jos raajan tyvessä

 • suora painaminen

Jos vatsaontelossa

 • suora painaminen

Jos kaulalla

 • suora painaminen ja autettava vasemmalle kyljelle, koroke lantion alle

Hätätilapotilaalla on hallitsematon verenvuoto.

Vierasesine

Lapset saattavat leikkiessään laittaa suuhunsa pieniä esineitä (lelut, kivet, helmet, kolikot jne.), jotka voivat joutua hengitysteihin. Hengitysteihin joutuessaan vierasesine yleensä aiheuttaa lapselle äkillisen ja voimakkaan yskänpuuskan, mahdollisesti hengenahdistuksen. Lapsella hengenahdistus näkyy nopeasti esimerkiksi kasvojen sinerryksenä. Jos lapsi ei pysty puhumaan ja hän on tukehtumassa, vierasesine sijaitsee todennäköisesti ylhäällä ja tukkii hengitystiet kokonaan.

Selkään lyöminen soveltuu hätäensiavuksi imeväisille ja aivan pikkulapsille. Vauvat asetetaan vatsalleen kämmenen, pikkulapset polvien Vierasesine lapsellapäälle, ja lapojen väliin lyödään reippaasti avokämmenellä (5 x 5).

Heimlich

Heimlichin ote, jossa puristetaan nopealla nykäyksellä potilaan ylävatsalta

Heimlichin ote eli käsien laittaminen takakautta rinnan ympärille ja äkillinen puristaminen rintalastan alueella sopii leikki- ja kouluikäisille. Ylävatsaan kohdistuvaa Heimlichin otetta suositellaan vasta aikuisen kokoisille murrosikäisille.

Aikuisilla vierasesine yleensä ilmenee ruokailun yhteydessä.

Mikäli potilaalla osittainkin ilma kulkee tukoksen ohi, niin kehota potilasta yskimään etukumarassa ja samalla voit antaa napakat iskut lapaluiden väliin.

iskut lapaluiden väliin2

Iskut lapaluiden väliin


Heimlich2

Heimlich-ote

 

 

 

 

Lukujen kappaleet

Kurssikeskustelu