Luku

3. Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus ja onnettomuuspaikan eristäminen

Liikenteenohjaus ja onnettomuuspaikan eristäminen on ensisijaisesti poliisin tehtävä, mutta pelastustoimea käytetään tarpeen mukaan liikenteenohjauksessa. Liikenteenohjaus on ensimmäisiä tehtäviä onnettomuuspaikalla, jolla ehkäistään lisäonnettomuuksien syntymistä. Yleensä ensimmäisen pelastusyksikön kuljettaja toimii liikenteenohjaajana kunnes onnettomuuspaikalle saadaan lisää resursseja. Irrotustehtävä on pitkäkestoinen pelastustehtävä. On tärkeää luoda pelastustoiminnalle työrauha eristämällä onnettomuusalue. Eristämisellä saavutetaan työturvallinen toimintaympäristö ja onnettomuudessa altistuneen yksityisyydensuoja parantuu. Onnettomuusalueen eristäminen voidaan toteuttaa myös pelastuslaitoksen lippusiimalla, kalustolla ja henkilöillä.

P3 hööki ja poliisi

Liikenteenohjaajan varusteetLiikenteenohjaaja

Pakolliset varusteet:

 • kypärä
 • ajoneuvolla ajo kielletty -merkki
 • pimeällä vastaava valaistu merkki
 • varoitusvaatetus
 • viestiväline

Suositeltavia varusteita:

 • varoitusvilkut
 • sulkukartiot ja pollarit
 • hidastematto
 • varoituskolmio

Liikenteenohjaamisen aloittaminen

 • liikenteenohjaamisen aloittamisesta päättää pelastustoiminnan johtaja
 • liikenteenohjaaja valitsee näkyvän paikan, joka on riittävän etäällä onnettomuuspaikasta
 • liikennettä ei saa seisottaa turhaan

Kolari KS

Liikenteen pysäyttäminen

Liikenteenohjaaja

 1. aloittaa pientareelta, katse ohjattavaa liikennettä kohden (ota huomioon, että välttämättä autoilija ei havaitse sinua)
 2. ilmoittaa radiolla muille liikenteenohjaajille ennen liikenteen pysäyttämistä
 3. siirtyy tien keskiviivalle vasta ensimmäisen auton pysähdyttyä. Seuraa kuitenkin liikennettä, jos esimerkiksi seuraavat autot eivät ehdikään pysähtymään

Liikenteen pysäyttäminen

Liikenteen päästäminen

Liikenteenohjaaja

 • siirtyy pientareelle, varmistaa, että ajokaista on vapaa, laskee pysäytysmerkin alas ja näyttää toisella kädellä lähtömerkin

Liikenteen päästäminen

Viestintä liikenteenohjauksessa

 • liikenteenohjauksessa toimiva viestiliikenne on turvallisen pelastustoiminnan perusta
 • kommunikaatio on lyhyttä ja selkeää
 • viestin takaisin puhumisella varmistutaan viestin ymmärtämisestä ja läpi menemisestä

Savu 1, Savu 2 kutsuu  –  Savu 1 kuulee.

3 ajoneuvoa ja vapaa, Savu 2 – 3 ajoneuvoa ja vapaa Savu 1.

 • pääsääntöisesti pidetään viestit lyhyinä ja selkeinä, mutta kuitenkin tärkeintä on sopia yhteiset säännöt viestintään ja pitää niistä kiinni

Liikenteenohjauksessa huomioitavat seikat

 • liikenteenohjaajien on kommunikoitava riittävästi keskenään
 • liikenteen ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ohjaajan vastuulla
 • ohjaajien on huomioitava tien olosuhteiden vaikutukset mm. pysäyttäminen, liikkeellelähtö (sää, pimeys, liukkaus jne.)
 • mahdollinen valaistus ei saa häiritä tienkäyttäjiä

Liikenneonnettomuus pimeällä

Onnettomuuspaikan turvaaminen ja muun liikenteen varoittaminen

Kun tienopeudet nousevat 80 km/h tai enemmän on syytä varmistua työturvallisuudesta ylimääräisellä yksiköllä. Ajoneuvojen pysähtymisetäisyyksien kasvaessa tulee pelastustoimen varautua varhaiseen muun liikenteen varoittamiseen. Mahdollisuuksien mukaan sijoitetaan lisäyksikkö näkyvälle paikalle noin 200-300 metriä ennen onnettomuuspaikkaa.

Pelastusyksikön hälytysvalot pidetään päällä, joilla varoitetaan muuta liikennettä edessä olevasta onnettomuudesta. Erillinen liikenteenohjausperäkärry on erinomainen apuväline liikenteenohjaukseen ohikulkevan liikenteen nopeuksien noustessa yli taajamanopeuksien.

Hidastematto on erinomainen apuväline liikenteenohjaukseen liikenneonnettomuuspaikalla. Hidastemattoa tulee käyttää vain taajama-alueella, koska hidaste ei kestä kovalla vauhdilla yliajoa ja voi aiheuttaa korkeissa nopeuksissa vaaratilanteita. Muistettavaa on, että hidastematon kanssa käytetään aina sulkupylväitä tai keiloja.

Hidastematon havainnointia voi tehostaa myös pelastuslaitoksen varoituskolmiolla hidastusmaton välittömässä läheisyydessä. Onnettomuuspaikan liikenteenohjauksessa apuvälineiden käyttö parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää onnettomuuspaikan liikennejärjestelyiden epäselvyyksiä.

Hidasteet