Luku

2. Alkusammutus ja turvallisuusviestintä (P)

Tämän oppijakson tavoitteena on, että

  • suoritat alkusammutus AS1 -mukaisen teorian ja osaat teoriassa alkusammutuksen eri sammutusvälineillä
  • tunnistat kotien yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja kodeissa käytettävät varoittimet, sekä osaat neuvoa ihmisiä toimimaan oikein tulipalon sattuessa 

Kun toimit palokunnassa, olet oman koti- ja ystäväpiirisi turvallisuudesta huolehtiva henkilö.

Palokuntalaisena tulet näkemään erilaisia tulipaloja ja niiden syttymissyitä.  Useimmiten rakennuspalojen syttymissyy saadaan selville asukkaiden kertomusten perusteella tai pelastuslaitoksen tekemän palonsyyntutkinnan jälkeen.  Syttymissyyt kirjataan onnettomuustietokantaan valtakunnallisesti, näin saadaan tärkeää tilastotietoa siitä, mikä tulipaloja aiheuttaa.  Kirjatut tiedot auttavat pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä ja ohjaavat neuvontaa sekä valistusta.

Voit olla itse mukana turvallisuustyössä vaikuttamalla lähipiirisi turvallisuuteen.  Siksi sinun tulee osata alkusammutustaidot ja tietää perustasiat sammuttimista sekä palovaroittimista.  Tärkeintä on, että osaat toimia oikein tulipalotilanteessa ja opastaa muitakin.

Ihmisen toiminta on suuri rakennuspalojen aiheuttaja.  Huolimaton tulenkäsittely, tulisijojen väärä tai huolimaton käyttö, unohdukset ruuanlaitossa, lasten tulitikkuleikit, tulityöt tai tahallaan sytyttäminen ovat yleisiä syitä.  Sähkö on myös usein mukana kun tulipaloja syttyy, koneiden ja laitteiden vikaantumiset tai ylikuumenemiset voivat aiheuttaa tulipalon.  Alla näet tilaston pelastuslaitosten onnettomuustietokannasta vuodelta 2015.  Siinä on lueteltu rakennuspalojen yleisimpiä aiheuttajia.

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset osaavat ympäristöissään ja toiminnoissaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Vastuu on ensisijassa jokaisella itsellään. Pelastuslaitokset antavat neuvoja riskien arvioinnin perusteella.

Tulipalojen yleisimmät syttymissyyt

Tulipalojen yleisimmät syttymissyyt

Onnettomuustietokanta Pronto          (Käy katsomassa Prontoa!)

Rakennuspalojen määrä vuonna 2015 joiden aiheuttajiksi on merkitty “ihmisen toiminta” tai “sähkölaite”.  Tiedot ovat pelastuslaitosten merkitsemiä, tieto tai arvio syttymissyystä.  Rakennuspaloja oli vuonna 2015 yhteensä 2010 kappaletta.

IHMISEN TOIMINTA n.850 SÄHKÖLAITE n. 220
Lasten tulenkäsittely 32 Jakokeskukset ja johdot tms. 45
Tulityö 79 Valaisin 24
Ruoanvalmistus 54 Lämmityslaite 16
Savuke 75 Kiuas 7
Tulen-, koneen- tai laitteen käyttö 376 Kodinkoneet ja -laitteet 46
Tahallaan sytytetty 183 Televisio 2

Kurssikeskustelu