Luku

11. Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä

Erilaisten tulipalojen alkuvaiheet ovat siinä määrin samankaltaiset, että pelastusryhmä voi suorittaa ensitoimenpiteet ennalta määriteltyä ja harjoiteltua työnjakoa ja tehtäväjärjestystä noudattaen. Selvitysmallien tarkoitus on nopeuttaa toimintaa ja lisätä suoritusvarmuutta. Seuraavissa kappaleissa esitetään pelastusryhmän ensitoimenpiteitä sammutustehtävissä.

Selvitysmallien pääperiaate on se, että kussakin tapauksessa tehty selvitys palvelee niin pienissä kuin suuremmissa paljon vettä vaativissa tilanteissa ilman, että selvitystä tarvitsee muuttaa kesken toiminnan. Samoin periaatteena on, että kaksi rinnakkaista paineistettua pääjohtoa savusukellusta vaativissa tilanteissa, mahdollistaa nopean toiminnan jatkumisen, vaikka toinen pääjohdoista vaurioitusi.

Selvitykset jaetaan alku- ja lisäselvityksiin. Alkuselvityksen tavoitteena on palon leviämisen estäminen pelastusyksikön säiliössä olevalla vedellä ja mahdollistaa pelastustoiminta. Lisäselvitykset tukevat pelastustoiminnan jatkuvuutta. Selvityksistä muodostuu tilapäinen vesitie onnettomuuspaikalle.

Ensimmäisen sammutusparin työjohto otetaan vuorojakoliittimen oikeanpuoleisesta liitinhaarasta. Savusukellustilanteessa tarvittava suojaparin työjohtoselvitys tehdään suoraan vuorojakoliittimeltä vasemmasta liitinhaarasta. Tämä menettely nopeuttaa letkurikkotilanteessa, jolloin osataan sulkea rikkoutunut työjohto ja vaihtamaan ehjä letku rikkoontuneen tilalle.

Kurssikeskustelu