Luku

1. Organisaatiorakenne hälytyksissä ja etsinnän kulku

Tässä kappaleessa kerrataan lyhyesti hälytysten kulku sekä etsinnän kulun vaiheet.

Hälytysten eteneminen ja hälytettävän viranomaisen johtovastuut

Tapahtuma laukaisee hälytyksen hätäkeskukseen. Tapahtuman tyyppi ohjaa sen mille viranomaistaholle hälytys hätäkeskuksesta menee. Viranomaisen päätöksellä hätäkeskus ottaa tarvittaessa yhteyttä Vapepan valmiuspäivystäjään, joka hälyttää Vapepa johtajan sekä Vapepan hälytysryhmät.

Etsinnän kulku

Etsintä koostuu erilaisista vaiheista, joita ovat:

Etsinnän käynnistäminen
Etsinnän eteneminen
Etsinnän siirtäminen eteenpäin / tehtävän jatkaminen
Etsinnän päättäminen
Etsinnän purku


Kurssikeskustelu