Kurssi

Savusukelluskurssi (2 op)

0 osaa suoritettu0%
9 Lessons

Tervetuloa Savusukelluskurssille!

savusukelluskurssi_okKurssin tavoitteena on, että:

  • kurssin jälkeen opiskelija on motivoitunut harjoittelemaan ja kehittämään kurssilla oppimiaan taitoja tullakseen nimetyksi savusukeltajaksi sekä
  • kykenee toimimaan nimettynä savusukeltajana savusukellusparin kakkosena, kehittämään savusukellustaitojaan edelleen sekä hankkimaan kokemusta savusukellustehtävistä.

Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus oppijalle on 49 tuntia (2 opintopistettä), joka jakautuu seuraavasti:

  • opiskelijan itseopiskeluun 8 tuntia
  • palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun 4 tuntia
  • kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan opiskeluun 32 tuntia ja
  • kurssilla tapahtuvaan osaamisen varmistamiseen 5 tuntia.

Opintojen suorittaminen

Itseopiskelu opiskelijan itsenäistä asioiden oppimista erilaisten oppimistehtävien ja oppimista tukevien interatiivisten videoiden kautta. Itseopiskelu suoritetaan edu.spek.fi -oppimisympäristössä ja suoritukset rekisteröityvät opiskelijan henkilökohtaiselle osaamistilille.

Palokunnassa suoritettavat opinnot ovat pääasiassa käytännön harjoitteita. Harjoittelu voi tapahtua palokunnan viikkoharjoitusten yhteydessä tai erikseen kokeneemman palokuntalaisen ohjauksessa tapahtuvaa harjoittelua. Harjoittelun ohjaaja antaa opiskelijalle ohjausta kurssisuunnitelman mukaisesti.

Tämän itseopiskelumateriaalin tarkoitus on luoda pohja tuleville harjoitteille ja saada sinut, hyvä opiskelija, kiinnostumaan savusukeltamisesta, joka on yksi pelastustoimen vaarallisimmista tehtävistä. Savusukellustehtävät ovat hyvin erilaisia erilaisia, johtuen palopaikasta, rakenteista, irtaimistosta palavassa tilassa, palon eri vaiheista, jne. Kaikessa pelastustoiminnassa on työturvallisuus keskeisessä asemassa. Kenenkään pelastustehtäviä suorittaessaan ei pidä loukkaantua puutteellisista suojavarusteista, huonoista työmenetelmistä tai riittämättömästä koulutuksesta johtuen.

Parityöskentely korostuu savusukelluksessa. Kaikki tehtävät tehdään parina jättämättä kaveria milloinkaan. Ennen parityöskentelyä, on savusukeltamisen teoriaan perehdyttävä huolella, jotta ymmärrys mm. palon eri vaiheista ja pelastamistekniikoista on sillä tasolla, ettei tehtävällä joudu pulaan.

Opiskeltuasi tämän itseopiskelumateriaalin ja läpäistyäsi jokaisen luvun ja kappaleen lopussa olevan oppimistehtävän olet saanut perusteet hallintaan. Sen jälkeen tulee palokunnassa ja kurssilla tehtävät harjoitteet, jotka ovat raskaita ja vaativiakin. Oma toimintakyky pitää savusukeltajalla olla jatkuvasti hyvä.

Kurssin aloitusvideolla on kuvattu savusukellustustehtävä kokonaisuudessaan. Video antaa näkemyksen siitä kokonaissuorituksesta, mitä tapahtuu savusukellustehtävässä. Varsinainen parityöskentely tulee esille myöhemmissä kappaleissa myös videoiden avulla.

Jos upotetut videot eivät näy kunnolla, klikkaa videon oikeasta alakulmasta tekstiä Vimeo. Video aukeaa näin uuteen välilehteen ja pyörii jouheammin!

Perehtyessäsi myöhemmin johonkin savusukelluskurssin osa-alueeseen, vertaa opeteltavaa asiaa videolla olevaan kokonaissuoritukseen. Tällöin saat paremman kuvan siitä, miten jokin osasuoritus vaikuttaa kokonaisuuden onnistumiseen.

Materiaalissa on käytetty paljon lyhyitä videoita osasuorituksista, jotta voit tarkastella kyseistä osasuoritusta erillisenä osa-alueena erotettuna laajemmasta kokonaisuudesta. Tarkoituksena on auttaa sinua näkemään kyseinen suoritus tarkemmin, jotta saisit havainnollisemman esimerkin toiminnasta. Jos jokin asia jää sinulle epäselväksi tekstistä ja videosta huolimatta, kysy asiasta rohkeasti omalta kurssinjohtajaltasi tai kouluttajiltasi.

Oppimisen iloa!

Lähteet:

Kurssin laatija: Ville Ala-Kokko, asemamestari, Viitasaaren paloasema – Keski-Suomen pelastuslaitos
Kurssin opponentti: Mikko Routala, paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Valokuvat: Ville Ala-Kokko ja Juha Saario, Keski-Suomen pelastuslaitos ja Jaakko Tähti
Kurssi pohjautuu: Juha Saarion tekemään savusukelluskurssipakettiin 6/2013

Kurssikeskustelu