Kurssi

Perehdyttäminen 1 ja Sammutustyökurssi (3 op)

0 osaa suoritettu0%
14 Lessons

Tervetuloa Perehdyttäminen I ja Sammutustyökurssille!

Tämä kurssi sisältää Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilösön opetussuunnitelman mukaiset Perehdyttäminen I ja Sammutustyökurssin. Molemmat kurssit on yhdistetty tähän samaksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Sammutustyökurssi antaa valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 7 § mukaisen pätevyyden osallistua sammutus- ja pelastustyöhön pelastustoimen hälytystehtävissä.

Kurssi on rakennettu monimuotoiseksi ja kurssin kokonaiskuormitus opiskelijalle on 80 tuntia (3 opintopistettä), mikäli opiskelija ja kurssin järjestäjä toteuttaa molemmat kurssit kokonaan. Tämän kurssin lukuihin on tehty seuraavat merkinnät:

(P) = Perehdyttäminen I -kurssin opintojakso
(S) = Sammutustyökurssin opintojakso
(V) = Valinnainen opintojakso, joka ei kuulu kumpaankaan edellämainittuun kurssiin.

Mikäli valinnaisia opintojaksoja ei koulutuksen järjestäjä ja kurssinjohtaja pelastuslaitoksen ohjauksesta johtuen kurssiohjelmassa halua järjestää, niitä ei tarvitse suorittaa.

Palokunnan tehtävänä on ollut hoitaa perehdyttäminen palokunnassa ja kurssien lähiopetukseen on tullut hyvin eritasoisia opiskelijoita, niin tämä monimuotoinen kurssi on vastaus siihen, että perehdyttäminen tulee hoidetuksi kunnolla. Täten oppilaiden osaamistaso on tasalaatuisempaa kurssinjohtajavetoisessa lähiopetuksessa.

Perehdyttäminen I ja Sammutustyökurssi jakautuvat seuraavasti:

 • opiskelijan itseopiskeluun 12 tuntia
 • palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun 14 tuntia
 • kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan opiskeluun 42 tuntia ja
 • kurssilla tapahtuvaan osaamisen varmistamiseen 14 tuntia.

Tässä opiskelukokonaisuudessa on kaksi sellaista osiota, jotka eivät kuulu perehdyttäminen I ja sammutustyökurssiin:

 1. Hätäensiapu lähiopetuksessa (yhteensä 3 h) Tässä oppimisympäristössä opiskelijan on kuitenkin suoritettava luku 4. Hätäensiapu.
 2. Tieliikennepelastaminen (5 h)

Koulutuksen järjestäjä sopii kurssinjohtajan kanssa, pidetäänkö nämä osiot osana kurssia vai ei. Jos pidetään, kokonaiskuormitus oppilaalle on 80 tuntia. Jos ei, kokonaiskuormitus on 72 tuntia. Koulutuksen järjestäjän pitää siis kirjoittaa todistukseen, kaikki moduulien nimet.

Tutustu opintojen aluksi opiskelijan opinto-oppaaseen..

Opiskelijan on hyvä tietää myös palokunnan ohjeistus, jotta opiskelija osaa vaatia, että palokunnan osuus tulee myös tehtyä. Sammutustyökurssin etäopintojen toteuttamisohje palokunnalle.

Opiskelijan on tuotava lähiopetuksen ensimmäiselle päivälle kurssinjohtajan tarkistettavaksi seuraavat dokumentit:

 1. Opintosuoritusote omista opinnoista täältä verkkoympäristöstä (saat sen valitsemalla ylävalikosta omat kurssit ja painamalla painiketta “Lataa opintosuoritusote”
 2. Suorituskortti, jonka palokunta on täyttänyt antaessaan ohjausta opintoihin (löytyy etäopintojen toteuttamisohjeesta palokunnalle)

Kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija:

 • tunnistaa pelastustoimen järjestelmät ja yhdistystoiminnan, ymmärtää koulutustoiminnan ja harjoittelun merkityksen pelastustoiminnassa
 • osaa suorittaa hätäensiapua yksinkertaisissa tilanteissa. Osaa käyttää alkusammuttimia
 • tunnistaa pelastustoimen lainsäädännön ja keskeiset normit. Tietää oman pelastusalueen järjestelmän
 • tuntee pelastustoimen arvot ja ymmärtää turvallisuusviestinnän merkityksen
 • ymmärtää työturvallisuuden merkityksen pelastustoiminnassa, osaa käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita, osaa ottaa huomioon sähkön vaarallisuuden onnettomuustilanteessa
 • tunnistaa pelastustoiminnan keskeiset käsitteet ja muodostelmat, tunnistaa yleisimmät onnettomuustyypit ja osaa viestiä pelastustoiminnassa käytettävillä viestivälineillä
 • tunnistaa palamisen perusteet ja huonepalon kehittymisen sekä tunnistaa yleisimmät sammutteet ja sammutusmenetelmät
 • osaa yhdistellä oppimaansa sekä suorittaa useita aiheeseen liittyviä käytännön tehtäviä
 • osaa tikasselvitykset jatko- ja vetotikkailla, osaa perussolmut, tietää sammutusauton peruskaluston ja tietää mihin kalustoa käytetään
 • (V) tunnistaa tieliikennepelastamisen periaatteet, osaa laittaa pelastusvälineet käyttökuntoon, osaa liikenteen ohjaamisen sekä onnettomuuspaikan siivoamisen (vapaapalintainen)
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä selvityksissä, osaa käyttää ajoneuvopumppua

Kuten huomaat tavoitteet ovat erittäin kovat, joten opiskelijan pitää ottaa itse vastuuta opiskelustaan, koska osaamistaso varmistetaan tieto- ja taitokokeissa.

Oppimisen iloa!

Pääkouluttajat Marko Danielsson ja Ari Kujala

Jos upotetut videot eivät näy kunnolla, klikkaa videon oikeasta alakulmasta tekstiä Vimeo. Video aukeaa näin uuteen välilehteen ja pyörii jouheammin!

Lähteet:

Kurssin laatijat: OPS-työryhmä

 • Petri Jaatinen SPEK/palokuntajohtaja (Projektin johtaja)
 • Sanni Korpiaho SPEK/projektipäällikkö (5/2015 asti)
 • Mika Mäkelä SPEK/LUP/PM
 • Otto Ripatti SPEK/Projektipäällikkö (5/2015-3/2016)
 • Tero Suorsa SPEK/verkkopedagogi (12/2016 asti)
 • Markku Savolainen SPEK/koulutuspäällikkö
 • Kai Horelli Ahtialan VPK (pelastusylitarkastaja Itä-Suomen AVI)
 • Marko Hottinen OUKA/PM
 • Juha Höök LUP/PEM
 • Pekka Salmi V-S Alpe/PEM
 • Ali Suominen Peko/vanhempi harjoitusmestari
 • Johanna Vuorensyrjä UPL/Koulutuspäällikkö

Valokuvat: Juha Höök, Jarkko Jäntti, Mika Mäkelä, Juha Saario, Juha Virolainen
Videot: Santeri Björkman
Kurssi pohjautuu: Juha Saarion tekemään sammutustyökurssiin 3/2015
Kirjallisuuslähteet:

 • Palo- ja pelastussanasto, Sanastokeskus TSK, 2006
 • Pelastusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset veden kuljetuksessa, Pelastusopiston julkaisu, Pentti Miettinen, 2/2007
 • Pelastusyksikön jäsenten pelastustekniset perustaidot – 1. osa koulutusharjoituksen järjestäminen, Pelastusopiston julkaisu 3/2009, Juha Höök
 • Pelastusryhmän jäsenten pelastustekniset perustaidot – 2. osa tekniset suoritteet, 2.uudistettu painos 2013, Pelastusopiston julkaisu 4/2009, Juha Höök
 • Sammutustyökurssi, Juha Saario, 2015

Kurssimateriaalit

Etäoppimiseen et tarvitse mitään kirjoja tai muuta materiaalia, vaan kaikki tarvitsemasi materiaali on tässä oppimisympäristössä.
Luvut

1. Perehdytys pelastustoimen opintoihin (P)

2. Alkusammutus ja turvallisuusviestintä (P)

3. Pelastustoimen järjestelyt Suomessa (S)

4. Hätäensiapu (P)

5. Työturvallisuus (S)

6. Pelastustoiminnan yleiset periaatteet (S)

7. Palofysiikka (S)

8. Sammutustoimintaan liittyvä peruskalusto (P)

9. Nostaminen ja kiipeäminen (S)

10. Tieliikennepelastamisen perusteet (V)

Taitokoe I - Välikoe (S)

11. Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä

12. Varautuminen

Taitokoe 2 - Loppukoe (S)

Kurssikeskustelu