Kurssi

Öljyvahinkojen torjuntakurssi (1 op)

0 osaa suoritettu0%
6 Lessons

Tervetuloa Öljyvahinkojen torjuntakurssille!

Tällä kurssilla keskitytään öljyntorjunnan perusperiaatteisiin, lainsäädäntöön öljyntorjuntatoimien takana, sekä torjuntataktiikkaan ja -tekniikkaan.

Öljyntorjunta on osa pelastustoimen lakisääteistä työtä, joka on pääsääntöisesti öljyonnettomuuksiin varautumista, sekä öljyvahinkojen minimointia erilaisissa onnettomuuksissa, joissa on osallisena öljytuotteita.

Kurssi on monimuotoinen ja kurssin kokonaiskuormitus oppijalle on 28 tuntia (1 opintopiste), joka jakautuu seuraavasti:

 • opiskelijan itseopiskeluun 4 tuntia (kurssin verkko-osuuden suorittaminen)
 • palokunnassa tapahtuvaan opiskeluun 2 tuntia
 • kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan oppitunteihin 4 tuntia
 • kurssilla lähiopetuksena tapahtuvaan harjoitteluun 14 tuntia
 • kurssilla tapahtuvaan osaamisen varmistamiseen 3 tuntia
 • palaute ja kurssinpäätös 1 tunti

Ennakkosuoritukset: Ennen tätä kurssia opiskelijan tulee suorittaa palokunnassa tapahtuva perehdytys ja Sammutustyökurssi.

Öljyvahinkojen torjuntakurssin kokonaistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija:

 1. Osaa tunnistaa erilaisia öljytuotteita ja valita sen mukaan oikeat toimintamenetelmät
 2. Tunnistaa tärkeimmät öljyntuotteiden kuljetuksessa käytettävät tunnisteet ja tietää mistä etsiä lisätietoa
 3. Tunnistaa oman alueen erityispiirteet ja riskikohteet ja on tutustunut alueen öljyntorjuntasuunnitelmaan
 4. Osaa toimia työturvallisesti erilaisissa öljyntorjuntatehtävissä ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen kaikessa toiminnassa
 5. Osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja suorittaa käytönjälkeisen huollon
 6. Osaa toimia yksikön jäsenenä öljyntorjuntataktiikan eri vaiheissa ja tuntee eri menetelmiä onnettomuustyyppikohtaisesti
 7. Tunnistaa, kenen vastuulla öljyntorjuntaan liittyvät toiminnot ovat
 8. On motivoitunut ylläpitämään ja kehittämään öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja

 

Oppimisen iloa!

Pääkouluttajat Jyri Keränen ja Veli-Matti Hiekkataipale