Kurssi

Ensivastekurssi (2 op)

0 osaa suoritettu0%
2 Lessons

ensivastekurssi-okKurssikuvaus ja tavoitteet

Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua. Ensivastekurssilla perehdytään 54 tunnin aikana kattavasti ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden kohtaamiseen sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ensihoidon ammattilaisten suorittamissa toimenpiteissä avustamista sekä potilaan kuljetuskuntoon saattamista.

Kurssi koostuu ennakkotehtävistä sekä lähiopintojaksosta, joka voidaan järjestää järjestävän organisaation resurssien mukaan yhtenä pitkänä viikonloppuna, erillisinä viikonloppuina tai iltaopetuksena. Suoritettuaan kurssin sekä kurssiin liittyvän kurssikokeen hyväksytysti, kurssilainen voi toimia ensiauttajana Suomen Meripelastusseuran, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Punaisen Ristin sekä näiden jäsenjärjestöjen ensivasteyksiköissä.

Kurssilla opetettavat asiat on suunniteltu siten, että kurssin opetussisältö vastaa mahdollisimman hyvin ensihoitoasetuksen tarkoittamaa ensivasteyksikön henkilöstöltä vaadittavaa koulutusta. Ensivastetoiminnasta vastaa kukin sairaanhoitopiiri omalla alueellaan ja tarkka alueellinen koulutustaso määritellään kunkin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin toimesta. Mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä sovitaan paikallisesti ensivastepalvelua tuottavan organisaation ja sairaanhoitopiirin välillä.