Kappale

9.3 Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi

Kappaleiden edistyminen:

Altistuminen

Haitalliset aineet tulipalossa esiintyvät

 • kaasumaisina
 • höyrymäisinä
 • hiukkasmaisina.

Altistuminen tapahtuu

 • hengitysteiden
 • ihon
 • ruuansulatuselimistön kautta

Savusukelluksen fyysinen rasitus lisää altistumista: lisääntynyt hengitysnopeus, kohonnut sydämensyke, hikoilu lisää aineen vaihdunta ja altistuminen nopeutuu.

 • Myös keinosavussa voi olla altistavia komponentteja
 • Altistumista voidaan mitata mm. virtsasta

Tavoitteena terve palomies puhtaalla paloasemalla!

Oikeilla toimilla altistuminen jää vähäiseksi!

PIDÄ KÄDET PUHTAANA!

Kertakäyttöisten alushansikkaiden käyttö vähentää altistumista kymmenkertaisesti (TTL:n tutkimus/ PeO)

 • Käytä hanskoja koko sammutustyön ajan ja myös huolloissa
 • Tavoitteena on suojata kädet nokeentumiselta ja estää täten ihoaltistumista
 • Vaihda likaiset ja märät hanskat uusiin!

Nyrkkisäännöt

 • ASENNE!
 • Pukeudu huolellisesti!
 • Käytä paineilmalaitetta aina tarvittaessa!
 • Pese varusteesi niiden likaannuttua!
 • Käytä alushansikkaita!
 • Käytä enemmän alushansikkaita!
 • Sammutustehtävässä vältä turhaa savuun menoa, sammuta kauempaa, jos mahdollista!

Puhdas paloasema

Alla on linkki Skelleftea-malliin. Videosta näet miten altistumisen vähentäminen on huomioitu Ruotsissa.

Healthy firefighters and The Skelleftea Model

Paloasemalla tulee olla varusteiden ja kaluston huoltosuunnitelma Huollossa käytettävät suojavarusteet tulee olla hyvin saatavilla! Yleisen viihtyvyyden ja altistumisen vähentämiseksi autot, kalusto ja varusteet tulee olla puhtaita. Hälytysten ja harjoitusten jälkeen likaiset autot ja kalusto pestään pesuhallissa.

 • Pesuhalli on ns. likainen tila (tila, jossa käsitellään likaisia autoja, kalusteita ja varusteita)
 • Muita likaisia tiloja ovat letkuhuolto (pesu) ja pyykkitupa
 • Tilat tulee suunnitella lähelle toisiaan
 • Likaiset varusteet kuljetetaan tarvittaessa puhtaiden tilojen läpi tiiviissä astioissa, säkeissä tms.

Toiminta onnettomuuspaikalla

AJONEUVOT:

 • Ajoneuvot tulee sijoittaa tuulen yläpuolelle (pois savusta)
 • Kaapit ja autojen ovet pidetään kiinni
 • Saappaat pestään aina ennen ajoneuvoon menoa
 • Erittäin likaiset varusteet kuljetetaan kasseissa, säkeissä tai erillisessä peräkärryssä asemalle huoltoon

SAVUSUKELTAJAT:

 • Puetaan kasvo-osa savurajalla
 • Sukelluksen jälkeen ei heti riisuta kasvo-osaa
 • Jälkiraivauksessa käytetään täydellistä savusukellusvarustusta (paloasu + paineilmalaite)
 • Savutuuletus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

MUU HENKILÖSTÖ:

 • Pysy poissa savusta
 • Tarvittaessa käytä riittävää hengityksensuojausta
 • Käytä suojahansikkaita

TILANTEEN AIKAINEN HUOLTO

 • Huoltopaikka tulee perustaa riittävän etäälle onnettomuusalueesta (likainen ja puhdas puoli erikseen)
 • Käytä suojahansikkaita
 • ”Maastoruokailussa” tulee kiinnittää huomiota ruokailupaikkaan ja käsihygieniaan

Henkilökohtainen huolto

Ihoaltistumisessa haitalliset aineet imeytyvät ihon ylempiin osiin ja vaikka aineet poistetaan ihon pinnalta imeytyminen jatkuu ihon syvempiin kerroksiin ja niistä lopulta verenkiertoon.

Savusukeltajat pesulle heti paloasemalle saapumisen jälkeen

 • Ennen saunaa ihon ja hiusten pesu saippualla
 • Saunominen tehostaa puhdistautumista
 • Haitallisten aineiden ihoaltistusaika jää näin vähäiseksi

Likaiset varusteet pesuun

Kaluston huolto

 • Autojen pesu
 • Kaluston pesu pesuhallissa
 • KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ! (kumihanskat)
  • Tarvittaessa hengityksensuojausta (varsinkin kemikaalipaloissa)
 • Paineilmalaitteet
  • Pi-laitteen selkätelineen ja pullon pesu pesuhallissa tai laitteenpesukoneessa (laite tulee olla paineistettu)
  • Kevytpullojen suojahuput pestään koneessa paloasun kanssa
  • Kasvo-osien ja tarvittaessa hengitysventtiilien pesu pi-laitehuollossa (käytä kumihanskoja)

Lähteet

 • Työterveyslaitoksen tutkimukset:
  • Savusukellusharjoituksissa altistuminen Pelastusopistolla
  • Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa 2010
 • Pelastusopiston opetusmateriaalit
 • ”Puhdas paloasema” -koulutusmateriaali (Jarkke Lahti, paloesimies, Keski-Suomen pelastuslaitos)

Lisämateriaalia:

Pelastustiedon artikkeli: “Ei savua ilman syöpää” (Klikkaa linkkiä)

TTL:n tutkimushanke 6/2016: Vähentääkö Skellfteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä (Klikkaa linkkiä)

Kurssikeskustelu