Kappale

1.2 Savusukelluskurssin taitovaatimukset

Kappaleiden edistyminen:

Savusukelluskurssin taitovaatimukset

Pukeutuminen

Korut ja kellot täytyy muistaa ottaa pois ennen varustautumista savusukellukseen. Ne saattavat polttaa ihoa ja aiheuttaa varusteiden rikkoontumista. Tulenteko-välineitä ei saa säilyttää sammutusvarusteissa. Sytyttimessä on pieni kaasusäiliö, joka voi räjähtää kuumuudessa.

Ohessa suositeltava pukemisjärjestys:

Sammutusvarusteiden pukeminen

Sammutusvarusteiden alla on suositeltavaa käyttää teknistä alusasua, joka pitää ihon kuivana. Alusasun päälle puettava väliasu antaa lisää suojaa lämpöä ja altistumista vastaan.

 • Aluskäsineet
 • Villasukat
 • Latinki (saappaat ja housut), kiristetään integroitu lantiovaljas
 • Alushuppu (alushuppu tulee pukea huolellisesti, paljasta ihoa ei saa jäädä näkyviin)
 • Takki (palovyön kiinnitys ja kiristys, jos ei ole integroitua valjasta)
 • Takin huppu ja kypärä

Savusukellusvarusteiden pukeminen

 • Paineista laite (säiliöventtiili täysin auki ja hiukan kiinnipäin)
 • Tarkasta säiliöpaine > 250 bar
 • Pue paineilmalaite, kiristä hihnat, pujota pitkät roikkuvat hihnat lantiovyön alle
 • Käsivalaisin, hengitysventtiilin pujotus
 • Paloköysipussi, hengitysventtiilin pujotus
 • Kasvo-osa
 • Valmis merkki – kädet yhteen!

Varusteissa tulee olla lisäksi puukko ja letkunkannatin, jotka kuuluvat savusukeltajan perusvarusteisiin. Savusukellusvarusteet tulee kyetä pukemaan alle 3 minuutissa. Tavoiteaika on kuitenkin alle 2 minuuttia. Savusukellusparilla tulee lisäksi olla vähintään yksi radio. Suositeltavia varusteita ovat lisäksi lämpökamera ja liikeilmaisimet.

Käsivalaisin puetaan oikealle puolelle. Valaisinta on helpompi käyttää oikealla kädellä ja paineilmalaitteen painemittarin pystyy silloin tarkastamaan valaisinta apuna käyttäen. Käsivalaisimen sijaitessa oikealle puolelle, paloköysipussi puetaan vastakkaiselle eli vasemmalle puolelle. Paloköysipussi tulee päällimmäiseksi, jotta sen saa nopeasti hätätilanteessa käyttöön. Joissain paloköysipusseissa on auki repäistävä tarranauha, mikä helpottaa köyden käyttöönottoa.

Valmistautuminen savusukellustehtävään

Savusukeltajan tulee osata pukea sammutusvarusteet huolellisesti siten, että paljasta ihoa ei jää näkyviin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kaulan seutuun ja siihen, että kasvo-osa tulee tiiviisti kypärähupun päälle. Kasvo-osan kiinnitys tulee tehdä huolellisesti. Hihnat ja vetoketjut tulee olla ehdottomasti kiinni.

Ennen savusukellusta pari tarkastaa toistensa varusteet. Tärkein on kasvo-osan kiinnityksen varmistaminen, varsinkin pikakiinnitteisillä kasvo-osilla. Lisäksi tarkastetaan pukeutuminen ja varusteet.

Ennen sukellusta kakkonen ilmoittaa (radiolla tai käsimerkillä tai puheella) savusukellusvalvojalle sukelluksen aloittamisesta. Viesti on ehdottoman tärkeä savusukeltajien turvallisuuden kannalta.

Toiminta ovella

Savusukelluspari ryhmittyy oven eteen matalaan polviasentoon ykkönen oven kahvapuolelle ja kakkonen oven saranapuolelle. Kakkonen kokeilee oven lämpötilan kädellä alhaalta ylöspäin, ensin hanska kädessä ja sitten ilman sammutushanskaa. Oven lämpötila voidaan mitata myös lämpökameralla. Jos oven välistä tupruttaa tummaa savua, oven lämpötila on turha kokeilla, ykkönen valmistautuu heti jäähdyttämään palokaasuja.

Kakkonen avaa ovea ykkösen merkistä sen verran, että ykkönen pystyy havainnoimaan tilan ja jäähdyttämään tarvittaessa kuumia palokaasuja. Ennen sisäänmenoa ykkönen päättää etsinnän suunnan, jolla tilat tutkitaan. Eli edetäänkö VASEMMAN VAI OIKEAN KAUTTA!

Etsintätekniikka

Etsinnän tulee olla järjestelmällistä, tehokasta, nopeaa ja sen on ulotuttava kaikkiin tiloihin. Tehokkainta etsintä on, kun pari tutkii tilat ns. lokinsiipi-tekniikalla. Savusukellusparin tulee kommunikoida aktiivisesti, jotta pimeässä ja savussa molemmat saavat käsityksen mitä on edessä. Pari toistaa aina viestin ydinasiat varmistaen siten, että on ymmärtänyt viestin oikein.

Savusukeltajien eteneminen

Paineellinen työletku on savusukellusparin ”elämänlanka”. Se johtaa aina ulos. Parin on pidettävä koko ajan letkusta kiinni eksymisen välttämiseksi. Ainoastaan pienet tilat, kuten vessat ja komerot, kakkonen voi tutkia pitämättä letkusta kiinni.

Sisäovilla tulee olla tarkkana. Oven ollessa auki tai raollaan, edetään saman tien sisään. Oven ollessa kiinni, kakkonen tarkastaa oven lämpötilan. Oven ollessa lämmin, ykkönen ja kakkonen ryhmittyvät ja ykkönen valmistautuu jäähdyttämään kakkosen avatessa oven.

Turvallinen savusukellus

Savusukellus on erittäin korkeariskistä työtä, ja vaatii sukeltajalta hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Kasvo-osaa ei saa missään tilanteessa riisua kesken sukelluksen. Savukaasut sisältävät satoja myrkyllisiä yhdisteitä, jotka ovat tappavia. Tilaa on tarkkailtava jatkuvasti ja tarvittaessa on jäähdytettävä kuumia palokaasuja, estäen niitä syttymästä.

Kaasupullot ovat vaarallisia tulipalossa. Lämmetessään ne voivat räjähtää ja sirpaleita voi lentää useiden kymmenien, jopa satojen metrien päähän. Vaarallisin kaasu on asetyleeni, joka on erittäin räjähdysherkkää. Nestekaasupullot ovat yleisiä kotitalouksissa. Savusukellustilanteessa kaasupullon lämpötila tulee tarkastaa heti suihkulla. Mikäli pullo kastuu pinnaltaan, on se kylmä. Pulloa on jäähdytettävä sen ollessa lämmin. Pullosta on ilmoitettava ryhmänjohtajalle, joka päättää mitä pullolle tehdään.

Painemittaria on syytä seurata sukelluksen aikana. Aika kuluu yllättävän nopeasti. Savusukellusvalvoja ilmoittaa parille 15 minuutin kohdalla ajan. Tällöin savusukeltaja tarkastaa säiliöpaineensa ja ilmoittaa oman paineensa parilleen. Ilman laskiessa alle 100 baariin, savusukellusparin tulee aloittaa perääntyminen.

Pelastettavat

Sammutus- ja pelastustehtävässä pelastustehtävä on aina ensisijainen. Sammutustehtävä tukee pelastustehtävää. Aikuiset yleensä pyrkivät ulos savuisesta tilasta, joten heidän löytöpaikkojaan ovat usein poistumistiet. Toisaalta tyypillinen palokuolema on vuoteessa tai sohvalla tupakoinut mies. Lapset sen sijaan saattavat paeta uhkaava tulipaloa piiloon kaappeihin, sängyn alle tms.

Pelastettava on nopeasti siirrettävä ulos. Työjohto ohjaa varmasti ulos. Pelastettavan löytymisestä tulee ilmoittaa ryhmänjohtajalle. Pelastettava siirretään parityönä ja suihkuputki jätetään paikoilleen, jos alkupalo on sammutettu tai sijaitsee toisessa palo-osastossa. Pelastettavan siirtoon tulee pyytää suojapari apuun.

Palon alku

Savusukellusparin löytäessä alkupalon, se sammutetaan, ja pyritään nopeasti aloittamaan savutuuletus. Nopein tuuletus saadaan tehtyä suihkuputkella. Tuuletuksen jälkeen kuumia pintoja on vielä jäähdytettävä vedellä ja palaneet rakenteet ja irtaimisto raivataan palon sammumisen varmistamiseksi. Alkupalon löytymisestä ja sammuttamisesta tulee ilmoittaa ryhmänjohtajalle.

Savusukelluksen lopettaminen

Sukelluksen lopettamisesta tulee ilmoittaa savusukellusvalvojalle. Sukelluksen jälkeen tulee juoda riittävästi ja riisua varusteita kehon jäähdyttämiseksi. Likaisia varusteita käsiteltäessä tulee käyttää suojahanskoja. Huoltopaikka tulee olla riittävän kaukana savusta tuulen yläpuolella ja myös riittävän kaukana paineellisista letkuista.

Kurssikeskustelu